News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

March 2017
Scheduling staff created event 31 October 2016
Scheduling staff edited 12 January 2017

[u'DD142XV171', u'DD143XV171']

Scheduling staff edited 13 January 2017

Torsdag 30 mars 2017 kl 08:00 - 102:00

D32, D33, D35, E32, E33

[{u'user_idname': u'u1bdw9qsLinda S\xf6derlindh', u'user_nameid': u'Margareta Olofssonu1e6iyp9', u'user_acronym': u'maolofslindasod'}]

Scheduling staff edited 10 March 2017

D33, D35

[{u'user_id': u'u1e6iyp9', u'user_name': u'Susanna Lyne', 'user_id': u'u1od5ko5', 'user_acronym': u'suslyne'}, {'user_name': u'Linda S\xf6derlindh', u'user_id': u'u1e6iyp9', 'user_acronym': u'lindasod'}]

Assistant Pawel Herman edited 11 March 2017

ÖvningHalf-way meetings - parallel sessions in D33 (Eng) and D35 (Swe)

D33: groups supervised by Michael and Kevin D35: collective groups declaring to write thesis in Swedish

Scheduling staff edited 7 April 2017

D33, D358a6c61a6-b4e8-44f2-b2ed-ba796d71e767, db23c6e6-e96e-468c-9a89-c6dbaf64e97c

Scheduling staff edited 10 July 2018

[{u'user_id': u'u1od5ko5', u'user_name': u'Susanna Zeitler Lyne', u'user_acronym': u'suslyne'}, {u'user_id': u'u1e6iyp9'id': u'u1od5ko5', 'user_acronym': u'suslyne'}, u{'user_name': u'Linda S\xf6derlindh', u'user_id': u'u1e6iyp9', 'user_acronym': u'lindasod'}]

Scheduling staff edited 29 May at 12:13

['DD1423XV171', 'DD1432XV171']

 
Scheduling staff created event 31 October 2016
Scheduling staff edited 12 January 2017

[u'DD142XV171', u'DD143XV171']

Scheduling staff edited 13 January 2017

Onsdag 29 mars 2017 kl 153:00 - 17:00

Q11, Q13, Q15, Q17, Q223

[{u'user_idname': u'u1bdw9qsLinda S\xf6derlindh', u'user_nameid': u'Margareta Olofssonu1e6iyp9', u'user_acronym': u'maolofslindasod'}]

Scheduling staff edited 9 March 2017

Q11, Q13

[{u'user_id': u'u1e6iyp9', u'user_name': u'Susanna Lyne', 'user_id': u'u1od5ko5', 'user_acronym': u'suslyne'}, {'user_name': u'Linda S\xf6derlindh', u'user_id': u'u1e6iyp9', 'user_acronym': u'lindasod'}]

Scheduling staff edited 10 March 2017

Q11, Q13

[{u'user_id': u'u1od5ko5', u'user_name': u'Susanna Lyne', u'user_acronym': u'suslyne'}, {u'user_id': u'u1e6iyp9', u'user_name': u'Linda S\xf6derlindh', u'user_name': u'Linda S\xf6derlindh', 'user_id': u'u1e6iyp9', 'user_acronym': u'lindasod'}]

Assistant Pawel Herman edited 11 March 2017

ÖvningHalf-way meeting - Q11 (Eng)

Q11: groups supervised by Jens and Alex

Scheduling staff edited 7 April 2017

Q11a0508b51-80ed-47ab-9c7c-bf6d41e54519

Scheduling staff edited 29 May at 12:13

['DD1423XV171', 'DD1432XV171']

 
Scheduling staff created event 31 October 2016
Scheduling staff edited 12 January 2017

[u'DD142XV171', u'DD143XV171']

Scheduling staff edited 13 January 2017

Tisdag 28 mars 2017 kl 08:00 - 102:00

Q11, Q13, Q15, Q17, Q2D32

[{u'user_idname': u'u1bdw9qsLinda S\xf6derlindh', u'user_nameid': u'Margareta Olofssonu1e6iyp9', u'user_acronym': u'maolofslindasod'}]

Scheduling staff edited 9 March 2017

D32, E53

[{u'user_id': u'u1e6iyp9', u'user_name': u'Susanna Lyne', 'user_id': u'u1od5ko5', 'user_acronym': u'suslyne'}, {'user_name': u'Linda S\xf6derlindh', u'user_id': u'u1e6iyp9', 'user_acronym': u'lindasod'}]

Assistant Pawel Herman edited 11 March 2017

ÖvningHalf-way meetings - parallel sessions in D32 (Eng) and E53 (Eng)

D32: groups supervised by Mårten, Richard and Dilian E53: groups supervised by Iolanda and Roberto

Scheduling staff edited 7 April 2017

D32, E5353c93c44-0c69-4ca7-ad42-09b2ca5823c8, 563b45b8-47cb-4857-8b54-e69439dbf99a

Scheduling staff edited 10 July 2018

[{u'user_id': u'u1od5ko5', u'user_name': u'Susanna Zeitler Lyne', u'user_acronym': u'suslyne'}, {u'user_id': u'u1e6iyp9'id': u'u1od5ko5', 'user_acronym': u'suslyne'}, u{'user_name': u'Linda S\xf6derlindh', u'user_id': u'u1e6iyp9', 'user_acronym': u'lindasod'}]

Scheduling staff edited 29 May at 12:13

['DD1423XV171', 'DD1432XV171']

 
Scheduling staff created event 8 March 2017
Assistant Pawel Herman edited 11 March 2017

Lecture on written communication (Föreläsning)

Scheduling staff edited 7 April 2017

F25dc45052-b5ce-4e6c-9ca6-7e22f9eee538

Scheduling staff edited 29 May at 12:50

['DD1423XV171', 'DD1432XV171']

 
January 2017
Scheduling staff created event 13 January 2017
Assistant Pawel Herman edited 11 March 2017

ÖvniHalf-way meeting part 2 - D42 (Eng)

D42: groups supervised by Jeanette and Pawe

Scheduling staff edited 22 December 2017

D428582e0be-6a8b-4031-ad0a-6656360faad5

Scheduling staff edited 29 May at 12:26

['DD1423XV171', 'DD1432XV171']

 
Scheduling staff created event 31 October 2016
Scheduling staff edited 12 January 2017

[u'DD142XV171', u'DD143XV171']

Scheduling staff edited 13 January 2017

B21, B22, B23, B24, D41, D42

[{u'user_idname': u'u1bdw9qsLinda S\xf6derlindh', u'user_nameid': u'Margareta Olofssonu1e6iyp9', u'user_acronym': u'maolofslindasod'}]

Assistant Pawel Herman edited 11 March 2017

ÖvningHalf-way meeting part 1 - D42 (Eng), part 2 at 13-15

D42: groups supervised by Jeanette and Pawe

Scheduling staff edited 22 December 2017

D428582e0be-6a8b-4031-ad0a-6656360faad5

Scheduling staff edited 29 May at 12:13

['DD1423XV171', 'DD1432XV171']

 
under
VT 2017 dkand17AF
Scheduling staff created event 31 October 2016
Scheduling staff edited 12 January 2017

[u'DD142XV171', u'DD143XV171']

Scheduling staff edited 13 January 2017

Måndag 6 mars 2017 kl 109:00 - 12:00

DE1

[{u'user_idname': u'u1bdw9qsLinda S\xf6derlindh', u'user_nameid': u'Margareta Olofssonu1e6iyp9', u'user_acronym': u'maolofslindasod'}]

Scheduling staff edited 22 December 2017

E124565f05-ff18-4306-a50b-24be99ced05d

Scheduling staff edited 29 May at 12:13

['DD1423XV171', 'DD1432XV171']

 
October 2016
under
VT 2017 dkand17AF
Scheduling staff created event 31 October 2016
Scheduling staff edited 12 January 2017

[u'DD142XV171', u'DD143XV171']

Scheduling staff edited 22 December 2017

B24, D33, L42006bec1e-7029-4c5f-89e1-b6934b8f9198, 6172f39f-9c44-4ba0-86c6-965997d0393d, db23c6e6-e96e-468c-9a89-c6dbaf64e97c

Scheduling staff edited 29 May at 12:14

['DD1423XV171', 'DD1432XV171']

 
under
VT 2017 dkand17AF
Scheduling staff created event 31 October 2016
Scheduling staff edited 12 January 2017

[u'DD142XV171', u'DD143XV171']

Scheduling staff edited 22 December 2017

E33, E51, E5253f622fe-3592-4f0b-97c3-c9a5ac7b4b33, 718917f0-d694-451f-97f5-ccd3ebf205b9, fac962af-eb76-4b02-945f-f2cda762c32c

Scheduling staff edited 29 May at 12:14

['DD1423XV171', 'DD1432XV171']

 
under
VT 2017 dkand17AF
Scheduling staff created event 31 October 2016
Scheduling staff edited 12 January 2017

[u'DD142XV171', u'DD143XV171']

Scheduling staff edited 22 December 2017

E51, E52, E5353c93c44-0c69-4ca7-ad42-09b2ca5823c8, 53f622fe-3592-4f0b-97c3-c9a5ac7b4b33, fac962af-eb76-4b02-945f-f2cda762c32c

Scheduling staff edited 29 May at 12:14

['DD1423XV171', 'DD1432XV171']

 
Feedback News