Java Programming for Python Programmers

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Denna kurs är avsedd för dig vill lära dig programspråket Java, och som redan behärskar Python eller något annat programspråk. Du får lära dig:

  • att skriva, kompilera och exekvera Java-program
  • grundläggande kontroll- och datastrukturer i Java
  • grundläggande kunskaper om klasser och interface i Java
  • hur man använder färdigskrivna klasser och interface från Javas kodbibliotek i sina egna program.

Information om kursomgången Javap18 finns nu på canvas.

Teachers

Feedback News