Computer Security

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
 • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
 • Allmänna sidor för hela kursen
 • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
 • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

This course has moved to Canvas. I you are a course participant, make sure you are registered and confirmed in My Pages, then you will get an invitation.

If you haven't registered but are participating in the course, go to the service center at Osquars Backe 2, floor 4.

Course Content

 • introduction to security
 • introduction to cryptography
 • authentication, access control, multi-level security
 • intrusion detection, firewalls
 • malware: virus/worm/trojans
 • web attacks
 • buffer overflows, secure programming
 • human factors, audits, social engineering.

Prerequisites

Introduction to Computer Science (2D1345 or DD1340) or other corresponding course.

This course is a basis for

 • DD2449 Foundations of Cryptography.

 • EES Networked Systems Security Courses

Course responsible

 • Sonja Buchegger (buc@kth.se)

Teachers

Feedback News