Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 12 2019 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 18 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 spraktv19
Lecture Teachers: Johan Boye
Location E53
Wed 20 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 spraktv19
Lecture Teachers: Johan Boye
Location E53
Fri 22 mar 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019 spraktv19
Lecture Teachers: Viggo Kann
Location E53
Week 13 2019 Show in My Schedule
Wed 27 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 spraktv19
Lecture Teachers: Johan Boye
Location E53
Thu 28 mar 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 spraktv19
Lecture Teachers: Johan Boye
Location D42
Fri 29 mar 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019 spraktv19
Lecture Teachers: Johan Boye
Location D42
Week 14 2019 Show in My Schedule
Mon 1 apr 08:00-12:00 Datorlaboration
VT 2019 spraktv19
Computer laboration Teachers: Johan Boye
Location 5V1 Grå, 5V4 Magenta
Wed 3 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 spraktv19
Lecture Teachers: Johan Boye
Location E52
Fri 5 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019 spraktv19
Lecture Teachers: Johan Boye
Location E52
Week 15 2019 Show in My Schedule
Wed 10 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 spraktv19
Lecture Teachers: Johan Boye
Location L52
Thu 11 apr 08:00-12:00 Datorlaboration
VT 2019 spraktv19
Computer laboration Teachers: Johan Boye
Location 5V1 Grå, 5V4 Magenta
Fri 12 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019 spraktv19
Lecture Teachers: Johan Boye
Location E53
Week 17 2019 Show in My Schedule
Thu 25 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 spraktv19
Lecture Teachers: Viggo Kann
Location E53
Fri 26 apr 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019 spraktv19
Lecture Teachers: Johan Boye
Location E53
Week 18 2019 Show in My Schedule
Mon 29 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019 spraktv19
Lecture Teachers: Johan Boye
Location D34
Week 19 2019 Show in My Schedule
Mon 6 may 08:00-12:00 Datorlaboration
VT 2019 spraktv19
Computer laboration Teachers: Johan Boye
Location 5V1 Grå, 5V4 Magenta
Week 20 2019 Show in My Schedule
Fri 17 may 13:00-15:00 Examination
VT 2019 spraktv19
Examination Teachers: Johan Boye
Location L21, L22
Fri 17 may 15:00-17:00 Examination
VT 2019 spraktv19
Examination Teachers: Johan Boye
Location L21, L22
Feedback News