Programvarutillförlitlighet

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din kurswebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Software reliability is a Masters level course which explores classic and modern methods of software testing. The course will be modified and updated over time.

The subject matter of this course concerns modern and practical techniques for software testing and reliability modeling, suitable for the working software engineer. Software testing concerns the problem of analyzing and evaluating software products to reach some conclusion about their fitness for use. For safety critical, mission critical and enterprise critical systems development it is nowadays essential to have some form of software quality assurance measures in place within an IT project. Quality assurance measures may involve both managerial and technical procedures. However, the primary focus of this course will be on technical procedures to predict, discover and diagnose errors in software systems.

Performance on the course for individuals will be assessed by the grade awarded for lab work and a take-home examination. Successfully completed lab work gives a total of 3 points. The examination gives 4.5 points. The total number of points given by the course is 7.5 points.

Lärare

Ingen aktivitet senaste månaden. Gå till Nyhetsflödet för att se äldre.

Feedback Nyheter