Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 3 2017 Show in My Schedule
Tue 17 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2017 sofrel17
Lecture Teachers: Karl Meinke
Location: Q31
Fri 20 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2017 sofrel17
Lecture Teachers: Karl Meinke
Location: B2
Week 4 2017 Show in My Schedule
Tue 24 jan 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2017 sofrel17
Lecture Teachers: Karl Meinke
Location: M1
Thu 26 jan 13:00-15:00 Datorlaboration
VT 2017 sofrel17
Computer laboration Teachers: Karl Meinke
Week 5 2017 Show in My Schedule
Mon 30 jan 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2017 sofrel17
Lecture Teachers: Karl Meinke
Location: K1
Thu 2 feb 15:00-17:00 Övning
VT 2017 sofrel17
Exercise Teachers: Karl Meinke
Location: B2
Week 6 2017 Show in My Schedule
Tue 7 feb 08:00-10:00 Föreläsning
VT 2017 sofrel17
Lecture Teachers: Karl Meinke
Location: L1
Thu 9 feb 13:00-15:00 Datorlaboration
VT 2017 sofrel17
Computer laboration Teachers: Karl Meinke
Week 7 2017 Show in My Schedule
Tue 14 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2017 sofrel17
Lecture Teachers: Karl Meinke
Location: L1
Thu 16 feb 13:00-15:00 Övning
VT 2017 sofrel17
Exercise Teachers: Karl Meinke
Location: L1
Week 8 2017 Show in My Schedule
Thu 23 feb 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2017 sofrel17
Lecture Teachers: Karl Meinke
Location: L1
Fri 24 feb 10:00-12:00 Datorlaboration
VT 2017 sofrel17
Computer laboration Teachers: Karl Meinke
Week 9 2017 Show in My Schedule
Tue 28 feb 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2017 sofrel17
Lecture Teachers: Karl Meinke
Location: L1
Thu 2 mar 15:00-17:00 Övning
VT 2017 sofrel17
Exercise Teachers: Karl Meinke
Location: L1
Feedback News