Software Safety and Security

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

The course covers several fundamental techniques for the analysis  of programs, with focus on safety and security. The techniques are based on modeling concurrent systems, types and logics for programs, and allow to discover certain types of illicit behaviour or deduce the absence of such behaviour. We consider several successful tools implementing such techniques

Course contents:

  • Introduction to Safety and Security.
  • Part 1: Model checking: System modeling, temporal logics, liveness and safety, model checking, tools.
  • Part 2: Concurrency, non-determinism in software: Multi-threading, concurrency analysis, testing and verifying concurrency, analysis of networked software.
  • Part 3: Information security: Information flow analysis, security architecture, access control, type systems, analysis of information flow.
  • Part 4: Risk and threat analysis, forensics, security testing. Risk and threat modeling, safety and security standards, forensics, fuzz testing, memory safety checking.

The preliminary schedule for the course includes of 11 lectures and 5 labs.

The course is given in English.

Teachers

New event

Thu 20 aug 14:00-16:00 Omtenta Location: Distans

No activity in the past month. Go to News feed to see older activity

Feedback News