Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Communication and information

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Kursen Kommunikation och information (DH1609) ger en introduktion till de tvärvetenskapliga kunskapsområdena medie- och kommunikationsvetenskap och kulturstudier. Kursen behandlar ämnen som kommunikation och kognition, medier och mediepraktiker i den moderna kulturen, institutioner och produktioner för kommunikation, former för och analys av kommunikation, identitet och digitala uttryck. Kursen ger dessutom en introduktion till visuell kultur och berättelser, representation, realism och ideologi, retorik, publik och reception, diskurs och kunskapssyner.

Kursens mål är att ge grundläggande insikter i olika former och genrer för mänsklig kommunikation; introduktion till studiet av kommunikation och medier samt teorier inom detta tvärvetenskapliga område; träning i muntlig och skriftlig språkfärdighet. Detta för att den studerande ska kunna analysera och hantera kommunikationssituationer i den fortsatta utbildningen och i det framtida yrkeslivet, effektivt kunna kommunicera med funktioner i ett informationsflöde som ligger närmare skapandet och gestaltandet av informationen och bli bättre på att förmedla budskap.

Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng (7,5 ECTS poäng). Kursklassning A; ECTS betyg: A-F. Kursen ges på svenska. Kursansvarig är Rob Comber, Skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH. E-postadressen är rcomber@kth.se.

Teachers