Fysisk interaktionsdesign

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din kurswebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Students will design and make a small platform and prototype in a larger project in groups of 3-4 people. Ideally the project will be based on the platform and prototype. The project will be presented publicly during a final exhibition event. Marks will be set per project, and this will be combined with an individual marking form (a self-reflective journal).

Course activities  such as labs take place at CSC MID (Lindstedtsv. 5, 6th floor), but since the class is larger than usual lectures and crit-sessions will be held at other locations. Please check the Schedule for where, what and when.

---

January 2018: It seems that scheduling are having issues - but hopefully the schedule will be back on the web shortly. The schedule (tentatively) for this first week will be the following:

Tuesday 16th: 08.00 in D41 - Introduction

Tuesday 16th: 13.00 in E36 - Theme / Groups Setup / Lab Prep

Wednesday 17th: 08.00 in D41 - Lab

Friday 19th: 10.00 in 4V2Röd - Lab 

See you there!

Lärare

Feedback Nyheter