Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 3 2019 Show in My Schedule
Tue 15 jan 13:00-15:00 Föreläsning
VT 2019 interak19
Lecture
Location D32
Wed 16 jan 08:00-10:00 Lecture
VT 2019 interak19
Lecture
Location D32
Thu 17 jan 08:00-10:00 Laboration
VT 2019 interak19
Lecture
Location D32
Fri 18 jan 10:00-12:00 Laboration
VT 2019 interak19
Laboratory
Location L21
Week 4 2019 Show in My Schedule
Mon 21 jan 08:00-10:00 Crit 0 / Seminar
VT 2019 interak19
Lecture
Location D32
Tue 22 jan 13:00-15:00 Reading Seminar / Lecture
VT 2019 interak19
Seminar
Location E32
Wed 23 jan 08:00-10:00 Laboration
VT 2019 interak19
Lecture
Fri 25 jan 10:00-12:00 Laboration
VT 2019 interak19
Laboratory
Location D34
Week 5 2019 Show in My Schedule
Mon 28 jan 08:00-10:00 Crit 1 / Reading Seminar
VT 2019 interak19
Lecture
Location E31
Tue 29 jan 13:00-15:00 Vasilikis Material Seminar
VT 2019 interak19
Lecture
Location D32
Wed 30 jan 08:00-10:00 Laboration / Project Work
VT 2019 interak19
Lecture
Location E32

In MIDDLA

Fri 1 feb 10:00-12:00 Laboration / Project Work
VT 2019 interak19
Laboratory
Location D34

In D34

Week 6 2019 Show in My Schedule
Mon 4 feb 08:00-10:00 Invited Seminar: Boris Design
VT 2019 interak19
Laboratory
Location E33
Tue 5 feb 13:00-15:00 Reading Seminar / Crit 2
VT 2019 interak19
Laboratory
Location D32
Wed 6 feb 08:00-10:00 Laboration / Project Work
VT 2019 interak19
Laboratory

In MIDDLA

Fri 8 feb 10:00-12:00 Laboration / Project Work
VT 2019 interak19
Laboratory

In MIDDLA

Week 7 2019 Show in My Schedule
Mon 11 feb 08:00-10:00 Crit 3 / Reading Seminar
VT 2019 interak19
Lecture
Location E33
Tue 12 feb 13:00-15:00 Lecture / Seminar with Ylva
VT 2019 interak19
Laboratory
Location E31
Wed 13 feb 08:00-10:00 Laboration / Group Work
VT 2019 interak19
Laboratory

In MIDDLA

Fri 15 feb 10:00-12:00 Laboration / Group Work
VT 2019 interak19
Laboratory

In MIDDLA

Week 8 2019 Show in My Schedule
Mon 18 feb 08:00-10:00 Crit 4
VT 2019 interak19
Laboratory
Location E33
Tue 19 feb 13:00-15:00 Extra Laboration
VT 2019 interak19
Laboratory
Location D32

In MIDDLA

Wed 20 feb 08:00-10:00 Laboration / Project Work
VT 2019 interak19
Laboratory

In MIDDLA

Fri 22 feb 10:00-12:00 Laboration / Project Work
VT 2019 interak19
Laboratory

In MIDDLA

Week 9 2019 Show in My Schedule
Mon 25 feb 08:00-10:00 Laboration / Project Work
VT 2019 interak19
Laboratory

In MIDDLA

Tue 26 feb 13:00-15:00 Laboration / Project Work
VT 2019 interak19
Laboratory

In MIDDLA

Wed 27 feb 08:00-10:00 Laboration / Project Work
VT 2019 interak19
Laboratory
Location D32

In MIDDLA

Fri 1 mar 10:00-12:00 Instructable / Video Presentations
VT 2019 interak19
Laboratory
Location D32
Feedback News