Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 39 2018 Show in My Schedule
Mon 24 sep 08:00-10:00 Seminarium
HT 2018
Seminar Teachers: Kristina Höök, Charles Windlin
Location E2
Week 40 2018 Show in My Schedule
Mon 1 oct 08:00-10:00 Seminarium
HT 2018
Seminar Teachers: Kristina Höök, Charles Windlin
Location E2
Week 41 2018 Show in My Schedule
Thu 11 oct 10:00-12:00 Seminarium
HT 2018
Seminar Teachers: Kristina Höök, Charles Windlin
Location E2
Week 44 2018 Show in My Schedule
Mon 29 oct 15:00-17:00 Seminarium
HT 2018
Seminar Teachers: Kristina Höök, Charles Windlin
Location Q33
Week 45 2018 Show in My Schedule
Mon 5 nov 15:00-17:00 Seminarium
HT 2018
Seminar Teachers: Kristina Höök, Charles Windlin
Location Q33
Week 46 2018 Show in My Schedule
Wed 14 nov 10:00-12:00 Seminarium with Elena Márquez Segura
HT 2018
Seminar Teachers: Kristina Höök, Charles Windlin
Location E3

Elena Márquez Segura is a design researcher with a multidisciplinary background, including a Ph.D and Ph.Lic in Human-Computer Interaction (Uppsala University, and Stockholm University; Sweden), master’s studies in
Interactive Systems Engineering (KTH; Sweden), and a bachelor’s and master’s degree in Telecommunication Engineering (Universidad de Sevilla; Spain). She is also a certified trained instructor in several fitness practices, including aerial fitness, barre, and Pilates.

Elena is an expert in novel embodied ideation methods for the design of rich physical and social experiences in collocated settings. She has used her methods to facilitate and lead ideation activities in various domains, including physical rehabilitation, interactive performances, movement-based games and play experiences, and future envisioning workshops.

Elena’s research focuses on movement-based co-located social interaction. She advocates for designing experiences taking an embodied interaction approach, i.e. one that foregrounds and leverages one’s physical and social ways of being. In her dissertation, Elena developed concepts and methods for the design of movement-based co-located social interaction. She has also worked in a variety of application domains, ranging from serious settings (e.g. interactive rehabilitative physical therapy) to non-serious ones (e.g. movement-based games for children), utilizing different technologies including mobile game platforms, wearables, VR, and robots. Elena has published extensively on this work in top tier conferences and journals.

Feedback News