Introduction to Media Technology

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
 • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
 • Allmänna sidor för hela kursen
 • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
 • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Kursen avser att ge en introduktion till:

 • Utbildningsprogrammet i Medieteknik
 • Följande Medieteknikrelaterade ämnen:
  • Interaktionsdesign
  • Hållbarhet och medieteknik
  • Mänsklig perception
  • Vetenskap och konst 
  • Media mellan teknik och kultur
  • Ljud som informationsbärare 
  • Mobilutveckling
  • Introduktion till Arduino & LittleBits + Processing
 • Grupparbete
 • Teknik och genus
 • Vetenskaplighet och vetenskapligt skrivande 
 • Högre studier och ingenjörsarbete
 • Branschen

Studenter får en bred vy av utbildningsprogrammet i Medieteknik, samt kunskap om senaste rönen inom teknik och vetenskap inom fältet.  Kursen ger möjligheten att lära sig grundläggande kunskaper för att arbeta kreativt och skapa interaktiva gränssnitt med hjälp av enkel sensorteknik och olika media.

Teachers

No activity in the past month. Go to News feed to see older activity

Feedback News