Introduction to Media Technology

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Kursen avser att ge en introduktion till:

 • Utbildningsprogrammet i Medieteknik
 • Följande Medieteknikrelaterade ämnen:
  • Interaktionsdesign
  • Hållbarhet och medieteknik
  • Mänsklig perception
  • Vetenskap och konst 
  • Media mellan teknik och kultur
  • Ljud som informationsbärare 
  • Mobilutveckling
  • Introduktion till Arduino & LittleBits + Processing
 • Grupparbete
 • Teknik och genus
 • Vetenskaplighet och vetenskapligt skrivande 
 • Högre studier och ingenjörsarbete
 • Branschen

Studenter får en bred vy av utbildningsprogrammet i Medieteknik, samt kunskap om senaste rönen inom teknik och vetenskap inom fältet.  Kursen ger möjligheten att lära sig grundläggande kunskaper för att arbeta kreativt och skapa interaktiva gränssnitt med hjälp av enkel sensorteknik och olika media.

Teachers

Feedback News