Grafisk teknik

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din kurswebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Denna kurs heter fortfarande Grafisk Teknik, men kommer från HT17 att få ett innehåll som mera handlar om Medieproduktion generellt. Från HT18 kommer den även formellt att heta Medieproduktion.

Kursen består av föreläsningar, laborationer och studiebesök.

Varje student skall göra 4 st prepresslabbar (3 Photoshop, 1 InDesign) och en videolabb.

I schemat finns det angivet tider för laborationer. Alla tider gäller inte alla studenter utan det kommer att ske en gruppindelning. Vissa laborationstider kan komma att utgå eller göras om till föreläsningar.

Lärare

Ingen aktivitet senaste månaden. Gå till Nyhetsflödet för att se äldre.

Feedback Nyheter