Graphic Arts Technology

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Denna kurs heter fortfarande Grafisk Teknik, men kommer från HT17 att få ett innehåll som mera handlar om Medieproduktion generellt. Från HT18 kommer den även formellt att heta Medieproduktion.

Kursen består av föreläsningar, laborationer och studiebesök.

Varje student skall göra 4 st prepresslabbar (3 Photoshop, 1 InDesign) och en videolabb.

I schemat finns det angivet tider för laborationer. Alla tider gäller inte alla studenter utan det kommer att ske en gruppindelning. Vissa laborationstider kan komma att utgå eller göras om till föreläsningar.

Teachers

Feedback News