Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 14 2019 Show in My Schedule
Mon 1 apr 09:00-12:00 Handledning
VT 2019
Tutorial
Location D42
Note: 1a
Tue 2 apr 09:00-12:00 Handledning
VT 2019
Tutorial
Location E53
Note: 1b
Week 15 2019 Show in My Schedule
Mon 8 apr 09:00-12:00 Handledning
VT 2019
Tutorial
Location D42
Note: 2a
Tue 9 apr 09:00-12:00 Handledning
VT 2019
Tutorial
Location E53
Note: 2b
Fri 12 apr 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location D32
Note: Guest Lecture
Week 16 2019 Show in My Schedule
Mon 15 apr 09:00-12:00 Handledning
VT 2019
Tutorial
Location D42
Note: 3a
Tue 16 apr 09:00-12:00 Handledning
VT 2019
Tutorial
Location D42
Note: 3b
Week 18 2019 Show in My Schedule
Mon 29 apr 09:00-12:00 Handledning
VT 2019
Tutorial
Location D42
Note: 4a
Tue 30 apr 09:00-12:00 Handledning
VT 2019
Tutorial
Location E53
Note: 4b
Fri 3 may 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location D42
Note: Guest Lecture
Week 19 2019 Show in My Schedule
Mon 6 may 09:00-12:00 Handledning
VT 2019
Tutorial
Location D42
Note: 5a
Tue 7 may 09:00-12:00 Handledning
VT 2019
Tutorial
Location E53
Note: 5b
Fri 10 may 10:00-12:00 Föreläsning
VT 2019
Lecture
Location E53
Note: Guest Lecture
Week 20 2019 Show in My Schedule
Mon 13 may 09:00-12:00 Redovisning
VT 2019
Presentation
Location D42
Tue 14 may 09:00-12:00 Redovisning
VT 2019
Presentation
Location D42
Week 21 2019 Show in My Schedule
Tue 21 may 10:00-12:00 Redovisning
VT 2019
Presentation
Location D42
Note: Wrap-up
Feedback News