Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Seminar 2 (A in B24 & B in V12)

Time: Friday 26 September 2014 at 08:00 - 10:00 2014-09-26T08:00:00 2014-09-26T10:00:00

Kungliga Tekniska högskolan
HT 2014 hallmed14

Location: B24, V12

Activity: Seminar

Teachers: Elina Eriksson () , Daniel Pargman ()

Student groups: CMETE_4, TMETM_META_1, TMETM_METB_1, TMETM_METC_1, TMETM_METD_1, TMMTM_1, TMMTM_2

Scheduling staff created event 3 April 2014

changed the permissions 15 May 2014

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Assistant Elina Eriksson edited 22 September 2014

Seminarium 2 (A in B24 & B in V12)

Accessible to the whole world.

Last changed 2014-09-22 13:42

Tags: None so far.