Sustainability and Media Technology

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Welcome to DM2573!

Students who have taken this course should 1) know about sustainability in general and 2) the relationship between media technologies and sustainability in particular.

The learnning outcomes of the course have been formulated by KTH Sustainability and been adapted to media technology. After having studied the course, students should:

  • be familiar with basic terms and concepts of sustainability and ecology
  • understand how today's development and use of media and information and communication technologies (ICT) have both positive and negative effects on sustainability

in order to:

  • have sufficient knowledge to reasons around and also be able to apply said knowledge about how media and ICT can be used to contribute to a sustainable society in their future occupation.

Feedback News