Hoppa till huvudinnehållet

Minna Laurell Thorslund

Profilbild av Minna Laurell Thorslund

DOKTORAND

Detaljer

Adress
LINDSTEDTSVÄGEN 3, PLAN 6

Forskare

Forskar-ID

Om mig

Jag är doktorand sedan våren 2020 på Avdelningen för medieteknik och interaktionsdesign (MID) inom Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS). Som medlem i MID:s Sustainable Futures Lab är jag forskare inom socioteknisk omställning till ett fossilfritt samhälle. Jag är specifikt intresserad av att utveckla metoder för att inspirera människor till kollektiv handling i omställningen, med Daniel Pargman och Elina Eriksson som handledare. Vi arbetar alla tre i forskningsprojektet Event Horizon, som finansieras av Energimyndigheten.

Jag har en magisterexamen i människa-dator-interaktion med ergonomi från UCLIC och en fil.kand i psykologi, båda från University College London i Storbritannien. Innan jag kom till KTH jobbade jag inom näringslivet med användarupplevelser, digital kommunikation och innehållsstrategi – läs gärna mer på LinkedIn.


Kurser

Examensarbete i datalogi och datateknik med inriktning mot interaktiv medieteknik, avancerad nivå (DA232X), lärare | Kurswebb

Examensarbete inom medieteknik, grundnivå (DM128X), lärare | Kurswebb

Hållbarhet och medieteknik (DM2573), lärare, assistent | Kurswebb

Människa-datorinteraktion, grundläggande teori (DH1623), lärare | Kurswebb

Människa-datorinteraktion, inledande kurs (DH1622), lärare | Kurswebb

Profilbild av Minna Laurell Thorslund