DM2573 Hållbarhet och medieteknik 7,5 hp

Sustainability and Media Technology

Studenter som har gått kursen ska 1) ha kunskaper om hållbarhet i allmänhet och 2) förhållandet mellan medieteknik och hållbarhet i synnerhet. 

 • Utbildningsnivå

  Avancerad nivå
 • Huvudområde

  Datalogi och datateknik
  Informations- och kommunikationsteknik
  Informationsteknik
 • Betygsskala

  A, B, C, D, E, FX, F

Kurstillfällen/kursomgångar

HT19 hallutv19 för programstuderande

HT18 för programstuderande

Lärandemål

Lärandemålen utgår från generella lärandemål som har formulerats av KTH Sustainability och som sedan har anpassats till medieteknik. Efter genomförd kurs ska studenten:

 • vara bekant med grundläggande begrepp och koncept inom hållbarhet och ekologi
 • förstå hur dagens utveckling och bruk av media och informations- och kommunikationsteknologier (IKT) har både positiva och negativa effekter på hållbarhet

för att ha möjlighet att:

 • ha tillräckliga kunskaper för att själv kunna resonera kring, och också kunna tillämpa kunskaper om hur media och IKT kan användas för att bidra till ett hållbart samhälle i sin kommande yrkesverksamhet.

Kursens huvudsakliga innehåll

Kursen grundläggande struktur består av ungefär två föreläsningar och ett seminarium varje vecka. Kursen består av tio delar och kommer att bortom en introduktion och en sammanfattning/avslutning att täcka åtta ämnen (åtta delar):

1) Introduktion

2) Hållbarhet 101 (grundläggande koncept)

3) Teknologi, samhälle och hållbarhet från ett historiskt perspektiv

4) Miljöpsykologi och beteende

5) (Direkta) negativa effekter av IKT och media

6) (Valda) positiva effekter av IKT-användning

7) IKT och social hållbarhet

8) Rekyl-effekter (Rebound Effects)

9) Framtidsbilder

10) Sammanfattning/avslutning

Behörighet

Rekommenderade förkunskaper

Kandidatexamen eller motsvarande.

Litteratur

Meddelas senast 4 veckor före kursstart på kursens hemsida.

Examination

 • TEN1 - Tentamen, 5,0, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
 • ÖVR1 - Övrig uppgift, 2,5, betygsskala: P, F

Ges av

EECS/Människocentrerad teknologi

Kontaktperson

Daniel Pargman, e-post: pargman@kth.se

Examinator

Daniel Pargman <pargman@kth.se>

Versionsinformation

Kursplan gäller från och med VT2019.
Examinationsinformation gäller från och med VT2019.