Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

GaSuCo Gaming session 3

Time: Wednesday 10 September 2014 at 15:00 - 17:00 2014-09-10T15:00:00 2014-09-10T17:00:00

Kungliga Tekniska högskolan
HT 2014 hallmed14

Location: E32, E35

Activity: Workshop

Teachers: Elina Eriksson () , Daniel Pargman ()

Student groups: CMETE_4, TMETM_META_1, TMETM_METB_1, TMETM_METC_1, TMETM_METD_1, TMMTM_1, TMMTM_2

Scheduling staff created event 3 April 2014

changed the permissions 15 May 2014

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.
Scheduling staff edited 13 August 2014

Q34E32, E35

Assistant Elina Eriksson edited 28 August 2014

WorkshopGaSuCo Gaming session 3

Accessible to the whole world.

Last changed 2014-08-28 20:17

Tags: None so far.