Mänsklig perception för informationsteknik

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din kurswebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Current technology relies on a variety of media to display, transmit and exchange information. Knowledge about the function, processes and limitations of the human perceptual system is crucial to enable us to make the best design choices and to optimize the relationship between information content and application. This course provides a general overview of human perception with an emphasis on vision, hearing and touch. Relevant areas of anatomy and physiology are covered as are fundamental psychophysical concepts and measures of perception such as detection, discrimination, identification and scaling. Areas of human perception to be studied in relation to information technology applications include the perception of brightness and color, sound, music, speech, haptics and the perception of space, time and motion. The fields of multisensory processing and sensory substitution are also introduced. The course also touches upon learning and perceptual change particularly related to information technology. The course has special relevance for such applications of information technology as human-machine interfaces, sound and music computing, speech-based systems, haptic interfaces, motion capture, and computer vision.

Lärare

Ingen aktivitet senaste månaden. Gå till Nyhetsflödet för att se äldre.

Feedback Nyheter