Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Audio Technology

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till Audioteknik!

Den här kursen använder kurswebben fullt ut. Kurswebben är alltid öppen för studenter. Som student kan du bidra med material i kurswikin ( t ex föreläsningsanteckningar och lästips), ställa frågor och diskutera kursen med andra studenter. Modereringsfunktionen fångar upp obesvarade frågor till myndigheten KTH och skickar dem vidare till rätt instans. På kurswebben hittar du även schemainformation om kursen. Mer om hur kurswebben fungerar

Welcome to the course website for Audio Technology!

This course resides in full on the course web, which is always open to students. Students can provide input into the course wiki (eg lecture notes and tips on useful readings), ask questions and discuss the course with other students. There is a moderator function that captures unanswered questions to the public agency KTH and sends them on to the proper authorities. You can find information about the course schedule aswell on the course web. More information about the course web.

Teachers