Vector Analysis

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

BASIC INFORMATION

  • All information are  on CANVAS.
  • Please, register to the course as soon as possible, otherwise you will have no access to CANVAS (you will need canvas to submit the assignments).

INTRODUKTION

gauss

Inom geometrin och mekaniken utgör vektorer (storheter med både storlek och riktning) mycket användbara verktyg. Vidare kan nya vektorer bildas med hjälp av addition, subtraktion, skalärmultiplikation eller kryssprodukt av gamla.

  • Ibland kan man ha behov av att bestämma hur en vektorstorhet varierar i rummet eller tiden, dvs man intresserar sig för dess derivata. Vektoranalys behandlar just derivator och integraler av vektorer.
  • Metoderna inom vektoranalysen kan formuleras inom flervariabelsanalysen, men vektoranalysen har mycket större praktisk användbarhet eftersom den tillåter mer komprimerade och intuitiva formuleringar.
  • Det visar sig att vektoranalys är mycket användbar inom ämnen som teoretisk elektroteknik, vågrörelselära, strömningsmekanik, plasmafysik, gasdynamik och relativitetsteori.

Teachers

Feedback News