Vector Analysis

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

BASIC INFORMATION

 • The course webpage has been moved to CANVAS.
 • The "kurs-PM" can be found on CANVAS or can be downloaded from this link (last update 14-aug-2020).
 • This year (HT2021), the course will be with "hybrid teaching".
  • only 30% of the seats of lecture rooms can be used due the KTH covid regulations.
  • part of the students can attend in presence (information about how to register for attending in presence will be posted later on CANVAS)
  • all other students will attend the course via zoom (like in 2020):
  • zoom link: https://kth-se.zoom.us/j/64088497377

INTRODUKTION

gauss

Inom geometrin och mekaniken utgör vektorer (storheter med både storlek och riktning) mycket användbara verktyg. Vidare kan nya vektorer bildas med hjälp av addition, subtraktion, skalärmultiplikation eller kryssprodukt av gamla.

 • Ibland kan man ha behov av att bestämma hur en vektorstorhet varierar i rummet eller tiden, dvs man intresserar sig för dess derivata. Vektoranalys behandlar just derivator och integraler av vektorer.
 • Metoderna inom vektoranalysen kan formuleras inom flervariabelsanalysen, men vektoranalysen har mycket större praktisk användbarhet eftersom den tillåter mer komprimerade och intuitiva formuleringar.
 • Det visar sig att vektoranalys är mycket användbar inom ämnen som teoretisk elektroteknik, vågrörelselära, strömningsmekanik, plasmafysik, gasdynamik och relativitetsteori.

Teachers

Feedback News