Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 12 2021 Show in My Schedule
Mon 22 mar 10:00-12:00 Seminarium
VT 2021
Seminar Teachers: Anita Kullen
Location: Digital
Week 13 2021 Show in My Schedule
Mon 29 mar 10:00-13:00 Övning
VT 2021
Exercise
Location: Digital
Mon 29 mar 10:00-11:00 Seminarium
VT 2021
Seminar Teachers: Anita Kullen
Location: Digital
Tue 30 mar 08:00-09:00 Seminarium
VT 2021
Seminar
Location: Digital
Tue 30 mar 09:00-11:00 Seminarium
VT 2021
Seminar Teachers: Anita Kullen
Location: Digital
Tue 30 mar 11:00-13:00 Övning
VT 2021
Exercise
Location: Digital
Thu 1 apr 10:00-12:00 Seminarium
VT 2021
Seminar Teachers: Anita Kullen
Location: Digital
Thu 1 apr 12:00-16:00 Övning
VT 2021
Exercise Teachers: Anita Kullen
Location: Digital
Week 16 2021 Show in My Schedule
Tue 20 apr 10:00-12:00 Seminarium
VT 2021
Seminar Teachers: Anna Herland
Location: Digital
Week 17 2021 Show in My Schedule
Mon 26 apr 10:00-12:00 Seminarium
VT 2021
Seminar Teachers: Anita Kullen
Location: Digital
Week 20 2021 Show in My Schedule
Thu 20 may 08:00-17:00 Redovisning
VT 2021
Presentation Teachers: Anita Kullen
Location: Digital, V01, V11, V12, ...
Feedback News