Degree Project in Electrical Engineering, First Cycle

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till kandidatexjobbet i elektroteknik EF112X! 

På denna sida skall du välja ditt projekt till kandidatexjobbskursen för programmet elektroteknik på EECS, KTH som pågår under hela vårterminen 2020.

Alla projekt som erbjuds för våren 2020 finns beskrivna i projektvalskatalogen. All information om kandidatexjobbskursen hittar du i kandidatexjobbskursens kurs-PM. Båda dokument finns att ladda ned som pdf-filer längre ned i texten.

Behörighetskrav

Behörig för att läsa kursen är den som är behörig för studier i åk 3 på programmet i elektroteknik  eller har avklarat 120 hp obligatoriska kurser enligt utbildningsplanen senast vid kursstart.

(det betyder att reglerna inom nuvarande kursplan gäller ännu under våren 2020 - nya skärpta regler kommer att gälla fr o m våren 2021)

Viktiga datum

Valinformationsmöte: 7 okt 2019, kl 15-18, sal D2

Projektval: 28-29 nov 2019 (fysik- och farkoststudenter väljer 1-20 nov)

Kursstart: Mitten av januari 2020  (kick-off info och första möte med handledaren)

Kursslut: Mitten av maj 2020 (presentationsdag)

Kurs-PM

All information om kursens uppbyggnad, betygsregler och schemat finns i följande pdf-fil: kurs-PM för kandidatexjobb VT2020

Tillgängliga projekt vårterminen 2020

Alla projekt som erbjuds vårterminen 2020 inom kursen EF112X finns samlade här i pdf-filen projektvalskatalog VT2020

Läs igenom projektbeskrivningarna noggrant. I valet markerar ni vilka projekt ni helst vill göra. Obs, inom ramen av denna kurs kan man inte "skräddarsy" sitt eget projekt tillsammans med en handledare. Man måste välja ett av de tillgängliga projekten som finns beskrivna.

Även fysiker, farkost- och energi- och miljöstudenter är välkomna att välja kandidatexjobbsprojekt inom denna kurs. Inom ramen av denna kurs erbjuds även vissa projekten från skolan för datavetenskap (CSC), som riktar sig i första hand till fysiker. Dessa finns listade under kontext N -R i projektvalskatalogen.

Val av projekt

När sker valet?

Valet av kandidatexjobbet görs under perioden 28-29 november, 2019. Undantaget är teknisk fysik- och farkoststudenter som väljer 1 - 15 november, 2019. Resultatet påverkas ej av när du väljer under valperioden.

Projektgruppen

Kandidatexjobbsprojektet utförs i grupper om två studenter. Om du inte lyckas hitta en projektpartner, tilldelas du en partner med liknande projektönskemål som du. 

Gör ditt val

Läs igenom projektbeskrivningarna, välj de sju mest intressanta projekten. Du kommer kunna ange din prioriteringsordning när du väljer (prio 1= det projektet du helst vill ha).

Om du redan har hittat en projektpartner, fyll i bådas namn, e-mail och program i samma anmälan. Gör endast en anmälan per grupp. Om du inte har en projektpartner än, anmäl dig som en en-personsgrupp (du kommer sedan tilldelas en projektpartner).

Gå till anmälan (öppnas 1-15 nov för fysik och farkoststudenter, öppnas 28-29 nov för CELTE och CENMI studenter)

Tilldelning av projekt

Valresultatet kommer att anslås på kursens hemsida i Canvas innan jul.

Lycka till! 

Anita Kullen (kullen@kth.se)

Kursansvarig kandidatexjobbskurs för programmet elektroteknik, EECS, KTH

Teachers

Feedback News