Degree Project in Electrical Engineering, First Cycle

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till kandidatexjobbet i elektroteknik! 

På denna sida skall du välja ditt projekt till kandidatexjobbskursen för programmet elektroteknik på EECS, KTH som pågår vårterminen 2020.

Alla projekt som erbjuds för våren 2020 finns beskrivna i projektvalkatalogen för kandidatexjobbsprojekt inom elektroteknik. All information om kandidatexjobbskursen hittar du i kandidatexjobbskursens kurs-PM. Projektvalkatalogen kommer att finnas tillgänglig senast den 7 oktober, kurs-PM senast den 1 november 2019 på denna hemsida. 

Behörighetskrav

Behörighet för att läsa  kursen är den som har klarat av 120 hp vid kursstart. Även hp från icke-avslutade kurser (som tex global impact kursen) kan räknas in i denna summa.

(Obs, detta står inte i kursplanen som är tillgänglig på webben just nu! Kursplanen med de nya behörighetskraven enligt ovan kommer att finnas tillgänglig senast i december 2019)

Viktiga datum

Valinformationsmöte: 7 okt 2019, kl 15-18, sal D2

Projektval: 28-29 nov 2019 (fysik- och farkoststudenter väljer 1-15 nov)

Kursstart: Mitten av januari 2020  (kick-off info och första möte med handledaren)

Kursslut: Mitten av maj 2020 (presentationsdag)

Kurs-PM

All information om kursens uppbyggnad kommer att finnas i kurs-PM 2020 som läggs ut 1 november 2019 här. Om ni vill få redan nu en idé om hur kursen är uppbyggd, kolla i fjolårets kurs-PM: kurs-PM för kandidatexjobbskurs VT19.

Tillgängliga projekt vårterminen 2020

Alla projekt som erbjuds vårterminen 2020 kommer att finns i en pdf-fil, som läggs ut här den 7 oktober 2019.

När filen finns tillgänglig, läs igenom projektbeskrivningarna noggrant. I valet markerar ni vilka projekt ni helst vill göra. Obs, inom ramen av kandidatexjobbskursen som ges på skolan för elektro- och systemteknik, kan man inte "skräddarsy" sitt eget projekt tillsammans med en handledare. Du måste välja ett av de tillgängliga projekten som finns beskrivna.

Val av projekt

När sker valet?

Valet av kandidatexjobbet görs under perioden 28-29 november, 2019. Undantaget är teknisk fysik- och farkoststudenter som väljer 1 - 15 november, 2019. Resultatet påverkas ej av när du väljer under valperioden.

Projektgruppen

Kandidatexjobbsprojektet utförs i grupper om två studenter. Om du inte lyckas hitta en projektpartner, tilldelas du en partner med liknande projektönskemål som du. 

Gör ditt val

Läs igenom projektbeskrivningarna, välj de sju mest intressanta projekten. Du kommer kunna ange din prioriteringsordning när du väljer (prio 1= det projektet du helst vill ha).

Om du redan har hittat en projektpartner, fyll i bådas namn, e-mail och program i samma anmälan. Gör endast en anmälan per grupp. Om du inte har en projektpartner än, anmäl dig som en en-personsgrupp (du kommer sedan tilldelas en projektpartner).

Gå till anmälan (öppnas 1-15 nov för fysik och farkoststudenter, öppnas 28-29 nov för CELTE och CENMI studenter)

Tilldelning av projekt

Valresultatet kommer att anslås på kursens hemsida i Canvas innan jul.

Lycka till! 

Anita Kullen (kullen@kth.se)

Kursansvarig kandidatexjobbskurs för programmet elektroteknik, EECS, KTH

Teachers

No activity in the past month. Go to News feed to see older activity

Feedback News