Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Degree Project in Electrical Engineering, First Cycle

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till EF112X, examensarbete inom elektroteknik, grundnivå 15 hp, vårterminen 2024! 

Senast uppdaterad: 2023-11-27

Kandidatexjobb-projektvalet är nu avslutat och projektfördelningen kommer att skickas ut via email innan jul!

Denna sida används som informations- och valsida för projekt inom kandidatexjobbskursen för programmet elektroteknik på EECS, KTH. Kandidatexjobbskursen pågår varje år under vårterminen från mitten av januari till mitten av maj.

Alla projekt som erbjuds våren 2024 beskrivs i en pdf-file, kallad 'Kandidatexjobb Projektvalskatalog VT2024', finns längre ned på denna sida för nedladdning.

All information om kandidatexjobbskursens struktur hittar du i kandidatexjobbskursens kurs-PM, som finns längre ned på denna sida för nedladdning.

Projektvalet görs 1-15 november via länken 'Kandidatexjobb Projektvalsida' längst ned i texten på denna sida. Valsidan öppnas 1 november 2023.

Behörighetskrav

Minst 104 högskolepoäng från kurser i utbildningsplanen, till och med period 1 i årskurs 3, ska vara avklarade senast vid startdatum för period 2 för att studenten ska få påbörja kandidatexamensarbetet.

Anmälan

Om du går i årskurs tre (CELTE-3 elektrostudent) och ligger i fas med studierna, ska du välja villkorligt valfria, och/eller den helt valfria kursen, och kandidatexjobbskursen EF112X  mellan 1-15 november via antagning.se. Logga in med ditt kht.se konto. 

Om du antogs till Elektroteknik 300 hp år 2020 eller tidigare sker anmälan till kandidatexjobbskursen EF112X via e-post till svl-celte@kth.se mellan 1-15 november.

Om du är från en annan KTH skola (fysik, farkost eller energi och miljö programmet), anmäler du att du vill göra kandidatexjobbskursen EF112X till studievägledaren vid respektive KTH skola.

Förutom att anmäla dig till kandidatexjobbskursen behöver du välja vilket kandidatexjobbsprojekt du vill göra. Detta görs längst ned på denna sida. Alla behöver välja projekt, oberoende från vilken KTH skola man kommer.

Viktiga datum

Valinformationsmöte: 12 okt, kl 9:15-12:00 på KTH Campus i sal L1. Alla valbara projekt för våren 2024 blir då presenterade av handledarna.

Projektval: 1-15 nov (länken finns längst ned i denna text och öppnas slutet av oktober)

Kursstart: vecka 3  (kick-off infomöte och första träff med handledaren)

Kursslut: vecka 20 (presentationsdag)

Kurs-PM

All information om kursens uppbyggnad, betygsregler och schemat kan ni hitta i Kurs-PM Kandidatexjobb VT24.

Tillgängliga projekt vårterminen 2024

Alla projekt som erbjuds vårterminen 2024 inom kursen EF112X finns samlade i denna pdf-fil

Kandidatexjobb Projektvalskatalog VT2024

Läs igenom projektbeskrivningarna i projektvalskatalogen noggrant. I valet markerar ni vilka projekt ni helst vill göra. Obs, inom ramen av denna kurs kan man inte "skräddarsy" sitt eget projekt tillsammans med en handledare. Man måste välja ett av de tillgängliga projekten som finns beskrivna.

Även fysiker, farkost- och energi- och miljöstudenter är välkomna att välja kandidatexjobbsprojekt inom denna kurs. 

Val av projekt

När sker valet?

Valet av kandidatexjobbet görs 1-15 november. Resultatet påverkas ej av när du väljer under valperioden.

Projektgruppen

Kandidatexjobbsprojektet utförs i grupper om två studenter. Om du inte lyckas hitta en projektpartner, tilldelas du en partner med liknande projektönskemål som du. Obs, du har dock större chans att få ett högprioriterad projekt ifall du anmäler dig tillsammans med en projektpartner, då det är inte alltid lätt för kursorganisatorn att hitta en projektpartner med liknande önskemål till dig.

Gör ditt val

Läs igenom projektbeskrivningarna, välj de sju mest intressanta projekten. Du kommer kunna ange din prioriteringsordning när du väljer (prio 1= det projektet du helst vill ha).

Om du redan har hittat en projektpartner, fyll i bådas namn, e-mail och program i samma anmälan. Gör endast en anmälan per grupp. Om du inte har en projektpartner än, anmäl dig som en en-personsgrupp (du kommer sedan tilldelas en projektpartner).

Klicka här för att anmäla dina val (öppet 1-15 november): Kandidatexjobb projektvalsida 

Ingen automatiskt bekräftelse skickas ut i samband med internetvalet! 

Tilldelning av projekt

Projektfördelningen skickas som email till alla som har anmält sig i mitten av december.

Lycka till! 

Anita Kullen (kullen@kth.se)

Kursansvarig kandidatexjobbskurs för programmet elektroteknik, EECS, KTH

Teachers