Degree Project in Electrical Engineering, First Cycle

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till EF112X, examensarbete inom elektroteknik, grundnivå 15 hp, vårterminen 2023! 

Senast uppdaterad: 2023-01-09

Obs, anmälan till kandidatexjobbskursen och fördelningen av projekten för vårterminen 2023 är nu avslutat!

Denna sida används som informations- och valsida för projekt inom kandidatexjobbskursen för programmet elektroteknik på EECS, KTH. Kandidatexjobbskursen pågår varje år under vårterminen från mitten av januari till mitten av maj.

Alla projekt som erbjuds våren 2023 beskrivs i en pdf-file, kallad 'Kandidatexjobb Projektvalskatalog VT2023', som finns längre ned på denna sida för nedladdning.

All information om kandidatexjobbskursens struktur hittar du i kandidatexjobbskursens kurs-PM. En preliminär version av Kurs-PM:et inklusive schema finns längre ned på denna websida.

Projektvalet görs 1-15 november via länken 'Kandidatexjobb Projektvalsida' längst ned i texten på denna sida. Valsidan öppnas 1 november.

Behörighetskrav

Minst 104 högskolepoäng från kurser i utbildningsplanen, till och med period 1 i årskurs 3, ska vara avklarade senast vid startdatum för period 2 för att studenten ska få påbörja kandidatexamensarbetet.

Anmälan

Om du går i årskurs tre (CELTE-3 elektrostudent) och ligger i fas med studierna, ska du välja villkorligt valfria, och/eller den helt valfria kursen, och kandidatexjobbskursen EF112X  mellan 1-15 november via antagning.se. Logga in med ditt kht.se konto. 

Om du antogs till Elektroteknik 300 hp år 2018 eller tidigare sker anmälan till kandidatexjobbskursen EF112X via e-post till svl-celte@kth.se mellan 1-15 november.

Om du är från en annan KTH skola (fysik, farkost eller energi och miljö programmet), anmäler du att du vill göra kandidatexjobbskursen EF112X till studievägledaren vid respektive KTH skola.

Förutom att anmäla dig till kandidatexjobbskursen behöver alla studenter (oberoende från vilken skola man kommer) väljer du kandidatexjobbsprojektet här (länk 'anmälan' längs ned på denna Websida) mellan 1-15 november 2022. 

Viktiga datum

Valinformationsmöte: 14 okt 2022, kl 13:15-16:00 på KTH Campus i sal Q1.

Alla valbara projekt för våren 2023 blir presenterade av handledarna.

Projektval: 1-15 nov 2022 (länken finns längst ned i denna text och öppnas slutet av oktober)

Kursstart: 17 januari 2023 kl 15-17, sal D2  (kick-off infomöte och första träff med handledaren)

Kursslut: 17 maj 2023 kl 8-17 sal B21-B26 (presentationsdag)

Kurs-PM

All information om kursens uppbyggnad, betygsregler och schemat kan ni hitta i kurs-PM:et: Kurs-PM kandidatexjobb VT23

Tillgängliga projekt vårterminen 2023

22-10-26: Projektvalskatalogen har blivit uppdaterat (projektet C5 är borttagen, projekten G6 och I4 har lagst till)

Alla projekt som erbjuds vårterminen 2023 inom kursen EF112X finns samlade här: Kandidatexjobb Projektvalskatalog VT2023

Läs igenom projektbeskrivningarna i projektvalskatalogen noggrant. I valet markerar ni vilka projekt ni helst vill göra. Obs, inom ramen av denna kurs kan man inte "skräddarsy" sitt eget projekt tillsammans med en handledare. Man måste välja ett av de tillgängliga projekten som finns beskrivna.

Även fysiker, farkost- och energi- och miljöstudenter är välkomna att välja kandidatexjobbsprojekt inom denna kurs. 

Val av projekt

När sker valet?

Valet av kandidatexjobbet görs 1-15 november, 2022. Resultatet påverkas ej av när du väljer under valperioden.

Projektgruppen

Kandidatexjobbsprojektet utförs i grupper om två studenter. Om du inte lyckas hitta en projektpartner, tilldelas du en partner med liknande projektönskemål som du. Obs, du har dock större chans att få ett högprioriterad projekt ifall du anmäler dig tillsammans med en projektpartner, då det är inte alltid lätt för kursorganisatorn att hitta en projektpartner med liknande önskemål till dig.

Gör ditt val

Läs igenom projektbeskrivningarna, välj de sju mest intressanta projekten. Du kommer kunna ange din prioriteringsordning när du väljer (prio 1= det projektet du helst vill ha).

Om du redan har hittat en projektpartner, fyll i bådas namn, e-mail och program i samma anmälan. Gör endast en anmälan per grupp. Om du inte har en projektpartner än, anmäl dig som en en-personsgrupp (du kommer sedan tilldelas en projektpartner).

Klicka här för att anmäla dina val (öppet 1-15 november): Kandidatexjobb projektvalsida 

Ingen automatiskt bekräftelse skickas ut i samband med internetvalet! 

Tilldelning av projekt

2023-01-09: Valresultatet har skickats via email till alla som har anmält sig under andra decemberveckan.

Lycka till! 

Anita Kullen (kullen@kth.se)

Kursansvarig kandidatexjobbskurs för programmet elektroteknik, EECS, KTH

Teachers

Feedback News