Degree Project in Electrical Engineering, First Cycle

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till kandidatexjobbet i elektroteknik EF112X! 

Valet för kursomgången VT 2021 är avslutat nu och projektfördelningen har mailats ut till alla som anmälde sig.

Ifall du har anmält dig via denna sida, men inte har fått svar bestående av ett rundmail med projektfördelningar, kontakta Anita Kullen (kullen@kth.se) snarast möjligt men senast den 11 januari 2021.

Nästa kursomgång sker våren 2022, projektvalet till VT2022 görs någon gång under höstterminen 2021 på denna sida.

Information om kursomgång VT2020

Denna sida används som valsida för projekt som erbjuds inom kandidatexjobbskursen för programmet elektroteknik på EECS, KTH som pågår varje år under vårterminen.

Alla projekt som erbjuds för våren 2021 beskrivs i en pdf-file, kallad projektvalskatalogen. All information om kandidatexjobbskursen hittar du i kandidatexjobbskursens kurs-PM. Båda dokument hittar du längre ned på denna sida.

Behörighetskrav

Minst 104 högskolepoäng från kurser i utbildningsplanen, till och med period 1 i årskurs 3, ska vara avklarade senast vid startdatum för period 2 för att studenten ska få påbörja kandidatexamensarbetet.

Viktiga datum

Valinformationsmöte: 8 okt 2020, kl 13:15-16:00

Alla valbara projekt för våren 2021 blir presenterade av handledarna.

Mötet sker online via zoom: https://kth-se.zoom.us/j/66931733336

Projektval: 27-30 nov 2020 (fysik- och farkoststudenter väljer 1-15 nov)

Kursstart: Mitten av januari 2021  (kick-off infomöte och första träff med handledaren)

Kursslut: Slutet av maj 2021 (presentationsdag)

Kurs-PM

All information om kursens uppbyggnad, betygsregler och schemat kan ni hitta i denna pdf-fil:  Kandidatexjobb kurs-PM.

Tillgängliga projekt vårterminen 2021

Alla projekt som erbjuds vårterminen 2021 inom kursen EF112X finns samlade i pdf-filen Kandidatexjobb Projektvalskatalog VT2021 (20-10-24: projektvalskatalogen har utökats med kontexten R: "Embedded Systems" som innehåller 3 projekterbjudanden)

Läs igenom projektbeskrivningarna i projektvalskatalogen noggrant. I valet markerar ni vilka projekt ni helst vill göra. Obs, inom ramen av denna kurs kan man inte "skräddarsy" sitt eget projekt tillsammans med en handledare. Man måste välja ett av de tillgängliga projekten som finns beskrivna.

Även fysiker, farkost- och energi- och miljöstudenter är välkomna att välja kandidatexjobbsprojekt inom denna kurs. Inom ramen av denna kurs erbjuds även vissa projekten från skolan för datavetenskap (CSC), som riktar sig i första hand till fysiker. Dessa finns listade under kontext N -Q i projektvalskatalogen.

Val av projekt

När sker valet?

Valet av kandidatexjobbet görs 27- 30 november, 2020. Undantaget är teknisk fysik- och farkoststudenter som väljer 1 - 15 november, 2020. Resultatet påverkas ej av när du väljer under valperioden.

Projektgruppen

Kandidatexjobbsprojektet utförs i grupper om två studenter. Om du inte lyckas hitta en projektpartner, tilldelas du en partner med liknande projektönskemål som du. 

Gör ditt val

Läs igenom projektbeskrivningarna, välj de sju mest intressanta projekten. Du kommer kunna ange din prioriteringsordning när du väljer (prio 1= det projektet du helst vill ha).

Om du redan har hittat en projektpartner, fyll i bådas namn, e-mail och program i samma anmälan. Gör endast en anmälan per grupp. Om du inte har en projektpartner än, anmäl dig som en en-personsgrupp (du kommer sedan tilldelas en projektpartner).

Gå till anmälan (öppnas 1-15 nov för fysik och farkoststudenter, öppnas 27-30 nov för CELTE och CENMI studenter). Obs, ingen automatiskt bekräftelse skickas ut i samband med internetvalet! 

Tilldelning av projekt

Valresultatet kommer att skickas via email till alla som har anmält sig senast under vecka 51.

Lycka till! 

Anita Kullen (kullen@kth.se)

Kursansvarig kandidatexjobbskurs för programmet elektroteknik, EECS, KTH

Teachers

Feedback News