FACTS and HVDC in Electric Power Systems

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

FACTS (Flexible AC Transmission System) and HVDC (High Voltage Direct Current) transmission are power electronics-based devices whose functions are to enhance the capacity, security and flexibility of power transmission systems. Application of these components in power systems implies an enhancement of transient and voltage stability, increase of power oscillation damping (POD) and improvement of power flow under undisturbed or post-fault conditions. The course starts with a short review of the power system stability challenges, and then discusses the application of the FACTS and HVDC transmission as technical solutions to these challenges. Basic mathematical models and control strategies will be presented to analyze the impact of these devices on power system stability. The software SIMPOW (SIMulation POWer systems) is used in the course.

Course syllabus: EG2120-2017-Course description.pdf

Course schedule: EG2120-schedule 2017.pdf

The text-book: available in Bilda

Teachers

Feedback News