Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 35 2017 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Thu 31 aug 15:00-17:00 Föreläsning
HT 2017
Lecture Teachers: Lars Nordström
Location Q17
Week 39 2017 Show in My Schedule
Tue 26 sep 08:00-10:00 Seminarium
HT 2017
Seminar
Location Q11
Week 48 2017 Show in My Schedule
Wed 29 nov 15:00-17:00 Seminarium
HT 2017
Seminar
Week 6 2018 Show in My Schedule
Tue 6 feb 08:00-10:00 Seminarium
HT 2017
Seminar
Week 18 2018 Show in My Schedule
Wed 2 may 15:00-17:00 Seminarium
HT 2017
Seminar
Week 6 2019 Show in My Schedule
Fri 8 feb 13:00-15:00 Seminarium
HT 2017
Seminar
Location Q26
Week 19 2019 Show in My Schedule
Mon 6 may 13:00-15:00 Seminarium
HT 2017
Seminar
Location Q26
Feedback News