The Sustainable Electric Power Engineer

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Welcome to the course website for EH2221

This course represents 50% of the course EH2220

The scope of the course is exactly the same as EH2220, it has the same schedule and contents and the only difference is that it only spans one academic year and that the ECTS credits are 1,5 instead of the 3,0 awarded for EH2220.

All students follow course EH2220, but those that leave (or come to KTH) for a single year of study will be awarded the credits to the course code EH2221.

Hence, there will be no separate information on these course pages, please refer to the course pages for EH2220 for information.

Teachers

Feedback News