Electromagnetic Theory E

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till Teoretisk elektroteknik E (TET-E)

2019-11-22: Vi använder canvas för aktuell information.

  • Kursliteraturen:  Cheng's Field and Wave Electromagnetics, som lärobok tillsammans med Gunnar Peterssons "Teoretisk Elektroteknik" studie-häfte (för övnigar), vilken finns till försäljning på studentexpiditionen på borggården. 

2019-03-13: Förändringar i examinering på TET-E kursen hösten 2019. Med rektors nya beslut om att alla läromål ska examineras kommer kursen (liksom de flesta andra kurser på KTH) att förändras i sin utformning och examinering till hösten. För äldre studenter, vänligen läs kurspm noga.

2018-08: Information till studenter för EI1220 samt TET-mindre kurs (EI1228) samt äldre studenter på EI1225. Notera: Gamla studenter på CMIEL-programmet, det verkar som om EI1228 är tillräcklig för TET-kursen för er. Kolla upp det hela med ert program. 

Vi kommer i kursen att använda mycket information från vektoranalys, linjär algebra och differential-ekvationer och integration. Mycket av den matte som ingår i ingenjörsutbildningen används i kursen. Det är en bra ide att repetera före kursen börjar, och fundera igenom Greens sats, Stokes sats, vektorer i sfäriska (cylindriska) koordinater, samt integraler av uttryck som (x^2+y^2)^(-1/2) mm. Nyttig repetition finns bla i kapitlen 2 i Cheng's Field and Wave Electromagnetics. 

Jag vill också rekomendera de väl skrivna och lösta expempel som finns i Cheng samt gamla tentor, vilka är ett bra komplement till Petersson. Utöver detta finns det hyllmeter av böcker om elektromagnetisk fältteori, en bok för den som gillar en lite mer fysikalisk approach är Griffiths' bok om Introduction to electrodynamics. Det finns mycket material tillgängligt, genom gamla tentor, online kurser, och som sagt böcker på området.

Kursen siktar in sig på att lösa problem vilket kräver färdighet. Jag uppmuntrar er att räkna mycket fältteori från dag ett!

Välkomna/Lars

Teachers

New event

Fri 17 apr 14:00-19:00 Omtenta Location: Q26, Q31, Q34

No activity in the past month. Go to News feed to see older activity

Feedback News