Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Electromagnetic Theory E

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till Teoretisk elektroteknik E (TET-E)

2021-08-16: Kursen kommer (som det nu ser ut) att hållas som normala föreläsningar och övningar i klassrum, men med KTHs regler för placering vid covid. Det finns inspelade föreläsningar på canvas (publiceras vid kursstart) att användas som alternativ till fysisk föreläsning.  Tentor och kontrollskrivningar blir i sal, (se schema). Vi kommer att använda samma kurslitteratur i år som i fjol, och fjolårets kurspm kommer endast att modifieras i mindre grad med avseende på kapitel/innehåll och uppgifter. 

  • Kursliteraturen:  Cheng's Field and Wave Electromagnetics, som lärobok tillsammans med Gunnar Peterssons "Teoretisk Elektroteknik" studie-häfte (för övnigar), båda finns tillgängliga i kårbokhandeln. 

Gamla studenter på CMIEL-programmet, det verkar som om EI1228 är tillräcklig för TET-kursen för er. Kolla upp det hela med ert program. 

Allmän information:

Vi kommer i kursen att använda mycket information från vektoranalys, linjär algebra och differential-ekvationer och integration. Mycket av den matte som ingår i ingenjörsutbildningen används i kursen. Det är en bra ide att repetera före kursen börjar, och fundera igenom Greens sats, Stokes sats, vektorer i sfäriska (cylindriska) koordinater, samt integraler av uttryck som (x^2+y^2)^(-1/2) mm. Nyttig repetition finns bla i kapitlen 2 i Cheng's Field and Wave Electromagnetics. 

Jag vill också rekomendera de väl skrivna och lösta expempel som finns i Cheng samt gamla tentor, vilka är ett bra komplement till Petersson. Utöver detta finns det hyllmeter av böcker om elektromagnetisk fältteori, en bok för den som gillar en lite mer fysikalisk approach är Griffiths' bok om Introduction to electrodynamics. Det finns mycket material tillgängligt, genom gamla tentor, online kurser, och som sagt böcker på området.

Kursen siktar in sig på att lösa problem vilket kräver färdighet. Jag uppmuntrar er att räkna mycket fältteori från dag ett!

Välkomna/Lars

Teachers