Teoretisk elektroteknik E

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din kurswebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Välkommen till Teoretisk elektroteknik E (TET-E)

2018-04-18: Omtentan är rättad. Det gick rätt bra, ~52% godkända, resultaten kommer förhoppningsvis under nästa vecka. 

2018-03-05: Gamla studenter på CMIEL-programmet, det verkar som om EI1225/EI1228 är tillräcklig för TET-kursen för er. Kolla upp det hela med ert program, och skriv rätt tenta på omtenta-tillfället. 

2018-02-01: Tentan är nu rättad och inlämnad till STEX. En lätt uppdaterad version av lösningen till tentan är uppladdad under kursmaterial. 

2017: KTH social kommer att användas för kursmaterial. Kurs PM finns kursmaterialet finns under fliken Kursmaterial

Vi kommer att använda mycket information från vektoranalys, linjär algebra och differential-ekvationer och integration. Mycket av den matte som ingår i ingenjörsutbildningen används i kursen. Det är en bra ide att repetera före, och fundera igenom Greens sats, stokes sats, vektorer i sfäriska (cylindriska) koordinater, samt integraler av uttryck som (x^2+y^2)^(-1/2) mm. Lite repetition finns bla i kapitlen 2 i Cheng's Field and Wave Electromagnetics. 

Vi kommer att använda Cheng's Field and Wave Electromagnetics, som lärobok tillsammans med Gunnar Peterssons "Teoretisk Elektroteknik" studie-häfte. Studiehäftet finns till försäljning på STEX och vid behov trycker vi upp ytterligare exemplar. Äldre elever som redan har Peterssons studie-häfte kan gärna använda dem. Det nya häftet har enstaka fel rättade, men stämmer i övrigt med de tidigare versionerna.

Jag vill också rekomendera de väl skrivna och lösta expempel som finns i Cheng, vilket är ett bra komplement till Petersson. Utöver detta finns det hyllmeter av böcker om elektromagnetisk fältteori, en bok för den som gillar en lite mer fysikalisk approach är Griffiths' bok om Introduction to electrodynamics. Det finns mycket material tillgängligt, genom gamla tentor, online kurser, och som sagt böcker på området. Kursen siktar in sig på att lösa problem, vilket kräver färdighet. Jag uppmuntrar er att räkna fältteori från dag ett!

Vi ses/Lars

Lärare

Nästa schemahändelse

Mån 17 sep 15:00-17:00 Föreläsning Plats: K1

Ingen aktivitet senaste månaden. Gå till Nyhetsflödet för att se äldre.

Feedback Nyheter