Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 15 2021 Show in My Schedule
Tue 13 apr 13:00-16:00 Lektion
VT 2021 TEFRM
Lesson
Wed 14 apr 13:00-16:00 Lektion
VT 2021 TEFRM
Lesson
Thu 15 apr 09:00-12:00 Lektion
VT 2021 TEFRM
Lesson
Week 16 2021 Show in My Schedule
Tue 20 apr 13:00-16:00 Lektion
VT 2021 TEFRM
Lesson
Wed 21 apr 13:00-16:00 Lektion
VT 2021 TEFRM
Lesson
Thu 22 apr 09:00-12:00 Lektion
VT 2021 TEFRM
Lesson
Week 17 2021 Show in My Schedule
Tue 27 apr 13:00-16:00 Lektion
VT 2021 TEFRM
Lesson
Thu 29 apr 09:00-12:00 Lektion
VT 2021 TEFRM
Lesson
Week 18 2021 Show in My Schedule
Tue 4 may 13:00-16:00 Lektion
VT 2021 TEFRM
Lesson
Thu 6 may 09:00-12:00 Projektarbete
VT 2021 TEFRM
Projektarbete
Week 19 2021 Show in My Schedule
Wed 12 may 13:00-16:00 Projektarbete
VT 2021 TEFRM
Projektarbete
Week 20 2021 Show in My Schedule
Mon 17 may 13:00-16:00 Redovisning
VT 2021 TEFRM
Presentation
Week 22 2021 Show in My Schedule
Thu 3 jun 08:00-13:00 Tentamen
VT 2021 TEFRM
Examination
Location: Q24
Feedback News