Electromagnetic Wave Propagation

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Welcome to the course on Electromagnetic wave propagation and Scattering EI2420

This course starts in of January 2021.

We will use the course book:
Jonsson + Ström: Electromagnetic Wave Propagation and Scattering

The book will be sold in Kårbokhandeln late December/January. 

A Course Description for 2020 is available in canavs 2020.

It is a very good idea to start reading the book chapter 1-2, for the two first classes we will read 

16/1: Green’s functions and introduction to integral equations §1 and 

17/1 Integral representation, bounded domain and exterior domain §2 + Cherenkov radiation (external material) 

Welcome,

Lars

Teachers

Feedback News