Electrical Machines and Drives

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

This course is replaced by EJ2201 Electrical Machines and Drives from autumn 2014. Exams in the two courses will take place in parallel.

It is important that you observe that EJ2201 runs under the autumn! Next exam is therefore offered in January 2015. Please take this into account when you plan your examinations during the coming academic year.

All students that are registered in EJ2200 will soon also be a subgroup in the course EJ2201, giving access to all information in the new course EJ2201, Bilda and Social, if it goes as we wish with the IT support.

If you have any questions, contact Mats.Leksell@ee.kth.se

Teachers

Feedback News