Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 12 2019 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 18 mar 13:00-15:00 Lektion
VT 2019
Lesson Teachers: Stefan Östlund
Location E32
Tue 19 mar 08:00-10:00 Lektion
VT 2019
Lesson Teachers: Stefan Östlund
Location E32
Week 13 2019 Show in My Schedule
Mon 25 mar 13:00-15:00 Lektion
VT 2019
Lesson Teachers: Stefan Östlund
Location D41
Mon 25 mar 15:00-17:00 Lektion
VT 2019
Lesson Teachers: Oskar Wallmark
Location D33
Tue 26 mar 08:00-10:00 Lektion
VT 2019
Lesson Teachers: Stefan Östlund
Location E32
Week 14 2019 Show in My Schedule
Wed 3 apr 10:00-12:00 Lektion
VT 2019
Lesson Teachers: Oskar Wallmark
Location E53
Thu 4 apr 08:00-10:00 Lektion
VT 2019
Lesson Teachers: Oskar Wallmark
Location E34
Thu 4 apr 10:00-12:00 Datorlaboration
VT 2019
Computer laboration
Note: Nr 7 - Datorsal: Frances Hugle, Teknikringen 33
Thu 4 apr 13:00-15:00 Datorlaboration
VT 2019
Computer laboration
Note: Nr 8 - Datorsal: Frances Hugle, Teknikringen 33
Week 15 2019 Show in My Schedule
Thu 11 apr 08:00-10:00 Lektion
VT 2019
Lesson Teachers: Oskar Wallmark
Location D33
Thu 11 apr 13:00-15:00 Lektion
VT 2019
Lesson Teachers: Stefan Östlund
Location E32
Fri 12 apr 10:00-12:00 Datorlaboration
VT 2019
Computer laboration
Note: Nr 11 - Datorsal: Frances Hugle, Teknikringen 33
Fri 12 apr 13:00-15:00 Datorlaboration
VT 2019
Computer laboration
Note: Nr 12 - Datorsal: Frances Hugle, Teknikringen 33
Week 17 2019 Show in My Schedule
Thu 25 apr 08:00-10:00 Lektion
VT 2019
Lesson Teachers: Oskar Wallmark
Location E34
Thu 25 apr 10:00-12:00 Lektion
VT 2019
Lesson Teachers: Stefan Östlund
Location Q26
Week 18 2019 Show in My Schedule
Mon 29 apr 13:00-15:00 Lektion
VT 2019
Lesson Teachers: Oskar Wallmark
Location D33
Thu 2 may 08:00-10:00 Lektion
VT 2019
Lesson Teachers: Oskar Wallmark
Location D33
Week 19 2019 Show in My Schedule
Thu 9 may 08:00-10:00 Lektion
VT 2019
Lesson Teachers: Oskar Wallmark
Location D33
Week 20 2019 Show in My Schedule
Mon 13 may 13:00-17:00 Seminarium
VT 2019
Seminar
Location L41
Thu 16 may 08:00-12:00 Seminarium
VT 2019
Seminar
Location D33
Week 23 2019 Show in My Schedule
Tue 4 jun 14:00-18:00 Tentamen
VT 2019
Examination Teachers: Stefan Östlund
Location E31, E33
Feedback News