Elektriska transportsystem

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Logga in till din kurswebb

Du är inte inloggad på KTH så innehållet är inte anpassat efter dina val.

Transportation of people and gods is fundamental for a modern society. Apart from trains, almost all transportation is driven by fossil fuel like diesel and petrol and is therefore a large source for green-house gas (GHG) emissions. Despite the fact that we cannot explain exactly the effects of the GHG emissions, there is a large consensus that in the long run we will have to move to renewable energy sources. Also the transport sector will have to do this and the enabling technology is likely to rely on electrical solutions. The rail-bound transportation is already to a large extent electrically driven but the road-bound still has a long way to go before it will be substantially less dependent on fossil fuel.

In order to increase flexibility and efficiency of road-bound vehicles, various electrical solutions can be adopted. Both the actual traction system and the sub-systems can benefit from being more or less converted into electrical variants.

This course aims at providing a fundamental understanding of the new technology that will be introduced in the future transportation sector.

No real-time information for this course will be published on KTH Social and instead we refer to Canvas, the new LMS at KTH.

Information from last course round can be found in Course description EJ2440 spring 2017

Lärare

Nästa schemahändelse

Ons 3 apr 10:00-12:00 Lektion Plats: E53

Ingen aktivitet senaste månaden. Gå till Nyhetsflödet för att se äldre.

Feedback Nyheter