Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 12 2020 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 16 mar 10:00-12:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Stefan Östlund
Location D41
Fri 20 mar 10:00-12:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Stefan Östlund
Location E52
Week 13 2020 Show in My Schedule
Wed 25 mar 10:00-12:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Oskar Wallmark
Location E34
Wed 25 mar 10:00-12:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Stefan Östlund
Location D34
Thu 26 mar 10:00-12:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Stefan Östlund
Location E52
Week 14 2020 Show in My Schedule
Mon 30 mar 10:00-12:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Oskar Wallmark
Location L31
Wed 1 apr 10:00-12:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Oskar Wallmark
Location L31
Thu 2 apr 10:00-12:00 Datorlaboration
VT 2020
Computer laboration Teachers: Oskar Wallmark
Note: Nr 7
Thu 2 apr 13:00-15:00 Datorlaboration
VT 2020
Computer laboration Teachers: Oskar Wallmark
Note: Nr 8
Week 15 2020 Show in My Schedule
Mon 6 apr 10:00-12:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Oskar Wallmark
Location E34
Wed 8 apr 10:00-12:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Stefan Östlund
Location E36
Thu 9 apr 10:00-12:00 Datorlaboration
VT 2020
Computer laboration Teachers: Oskar Wallmark
Note: Nr 11
Thu 9 apr 13:00-15:00 Datorlaboration
VT 2020
Computer laboration Teachers: Oskar Wallmark
Note: Nr 12
Week 17 2020 Show in My Schedule
Mon 20 apr 08:00-10:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Oskar Wallmark
Location E34
Mon 20 apr 10:00-12:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Stefan Östlund
Location D41
Week 18 2020 Show in My Schedule
Mon 27 apr 10:00-12:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Oskar Wallmark
Location Q13
Wed 29 apr 10:00-12:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Oskar Wallmark
Location Q13
Week 19 2020 Show in My Schedule
Mon 4 may 10:00-12:00 Lektion
VT 2020
Lesson Teachers: Oskar Wallmark
Location D33
Week 20 2020 Show in My Schedule
Mon 11 may 08:00-12:00 Seminarium
VT 2020
Seminar
Location D33
Wed 13 may 08:00-12:00 Seminarium
VT 2020
Seminar
Location D33
Week 22 2020 Show in My Schedule
Tue 26 may 08:00-12:00 Tentamen
VT 2020
Examination
Location E31, E32
Feedback News