Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 41 2018 Show in My Schedule
Thu 11 oct 12:00-13:00 Information
HT 2018
Information Teachers: Petter Ögren
Location L1
Note: Information om exjobb
Week 49 2018 Show in My Schedule
Fri 7 dec 13:00-14:00 Presentation
HT 2018
Presentation Teachers: Petter Ögren
Location E3
Note: Scania presentation
Week 8 2019 Show in My Schedule
Tue 19 feb 15:00-17:00 Seminarium
HT 2018
Seminar
Location E53
Feedback News