Internetworking

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

EP2120: Internetworking (Internetteknik) (7.5 credits)
IK2218: Protocols and Principles of the Internet (Internets protokoll och principer) (6 credits)

A joint course by the Department of Network and Systems Engineering and the Department of Network Systems, at the School of Electrical Engineering and Computer Science.
This course was previously given under the codes 2E1605, 2G1305, 2D1392 and DD2392, DD2393.

The course will be given on the KTH main campus at Valhallavägen.
EP2120 is a 7.5 ECTS credit course, while IK2218 is a 6 credit course.

Course Web

We currently use KTH Social and Canvas for this course. In Canvas, you can find the course here

Registration

D-students should register to IK2218 (or to EP2120 if you want to take the 7.5 ECTS version). E-students should register to EP2120. Other students can choose. You can not register for both courses.

Contact

NameRoleEmailPhone
Peter Sjödin Lectures, Labs, Course responsible IK2218 psj@kth.se 08
7904255
György Dán Lectures, Labs, Course responsible EP2120 gyuri@kth.se 08 7904253
Peiyue Zhao, Ezzeldin Shereen, Ming Zheng Lab assistant {peiyue|eshereen|mzeng}@kth.se
Ezgi Korkmaz, Huseyin Kayahan Lab assistant {ezgik|kayahan}@kth.se

If you have any questions regarding the course, please contact Peter Sjödin (IK2218) or György Dán (EP2120).

Disability

 Support via Funka

If you have a disability, you may receive support from Funka, see https://www.kth.se/en/student/studentliv/funktionsnedsattning

 Inform the teacher

We recommend you inform the course responsible regarding any need you may have. Funka does not automatically inform the course responsible.

Teachers

New event

Tue 27 aug 15:00-17:00 Föreläsning Location: M1

No activity in the past month. Go to News feed to see older activity

Feedback News