Network Algorithms

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

7.5 ECTS credits, period 2, instructor: Prof. Rolf Stadler

The course focuses on distributed algorithms that enable key functions in emerging technologies, such as p2p services, networked control systems and network management for next-generation networks. 

The course topic can change from year to year. In 2014, the course projects center around network analytics for predicting service metrics. The statistics package R will be used for the experimental work.

The course is organized around two project assignments, each of which focusing on a specific topic. The project modules are independent of each other. Each topic will be introduced based on papers from the research literature. A project assignment has a programming or experimental part, and students must deliver a report on the project results.

PhD students can take this course as FEP3334 Advanced Course in Network Algorithms, whereby the projects are more demanding.

Teachers

Feedback News