Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Continuous Time Signals and Systems

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till kursen EQ1110 Tidskontinuerliga Signaler och System

Varför piper det i morfars hörapparat? Hur kan marinen jaga ubåtar med hjälp av sonar? Hur kan JAS Gripen flyga fast det är instabilt? Hur konstruerar man en pacemaker som själv känner av när hjärtat är orytmiskt och som inte blir störd av stöldskyddslarmet på Hemköp? Hur fungerar det egentligen när jag kan titta på Youtube i min mobil? Kan man analysera och förutse aktiekurser?

För att svara på dessa och många andra frågor, måste man kunna räkna på tidsvarierande fenomen (signaler) och kunna analysera och designa anordningar (system) som påverkar dessa signaler. Den här kursen handlar om tidskontinuerliga (analoga) signaler och system, samt om den matematik (differentialekvationer och transformer) som behövs för att kunna räkna på dem.

Teachers