Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Discrete Time Signals and Systems

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till kurswebben för EQ1120

Kursen ger grundläggande kunskaper om tidsdiskreta signaler och system och hur dessa kan beskrivas och analyseras med hjäl av differensekvationer och transformmetoder, samt implementeras i mjukvara såsom Matlab. Kursen ger således en grund för ämnesområdet digital signalbehandling.

Teachers