Signal Processing

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till EQ1240/EQ1260 Signalbehandling

Elektroteknik (E): grundkurs inom flera inriktningar

Informationsteknik (IT): Villkorligt valfri enligt LoT

Mikroelektronik (ME): Villkorligt valfri enligt LoT

Alla program: Valfri kurs

Enstaka kurs

Mål: Att ge grundläggande kunskaper om tidskontinuerliga och tidsdiskreta stokastiska processer, samt ge färdighet i den räknemässiga hanteringen av linjär filtrering av stokastiska signaler.

EQ1240 är ekvivalent med EQ1220 (Signal Theory, period 1, på engelska) när det gäller projektuppgifter och tentamen. EQ1240 (7.5hp) är ekvivalent med EQ1260 (6.0hp) när det gäller projektuppgifter.

EQ1240 ersätter EQ1200 Signalteori, 2E1423 Signalteori och 2E1421 Signalteori. Behöver du komplettera 2E1422 Introduktion till Signalteori, vänligen kontakta Magnus Jansson.

Kursansvarig

Peter Händel

Feedback News