Digital Communications

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Welcome to Digital Communications

This is an introductory course on aspects of modern digital communications systems. Its main purpose is to serve as a first course in Digital Communications in the basic curricula of the Communications System Engineering program and the Wireless Systems Engineering program at KTH. The course gives a broad introduction to the principles of digital communications, introducing the fundamental principles and methods used in current communications systems. Problem-solving and design based on mathematical modelling are integral parts of digital communication systems engineering. The emphasis of the course is therefore on mathematical modelling in communication system design and analysis.

The course content includes fundamental topics such as modulation and demodulation, synchronization and noncoherent communication, information theory and channel coding.

The course is a prerequisite for the course EQ2410 Advanced Digital Communications.

Teachers

New event

Thu 16 apr 08:00-13:00 Omtenta Location: D32

No activity in the past month. Go to News feed to see older activity

Feedback News