Advanced Digital Communications

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Welcome to Advanced Digital Communications

This course aims at introducing advanced topics in digital communications and providing students with up-to-date knowledge of the techniques used in modern communication systems and the principles underlying their design.

Topics include bandlimited channels, intersymbol interference and equalization, fading channel characteristics and models, the effect of fading on digital communication system, and the ways of mitigating this effect. The course will also discuss multicarrier communications, spread spectrum techniques and multiple access, with special emphasis on CDMA schemes and multiuser detection. These techniques are widely applied in modern communication systems, e.g. in UMTS/IMT-2000.

Language

The course will be taught completely in English. This is due to the fact that the course is part of of the international Master's program in Wireless Systems. In addition, several international exchange students will follow the course.

Prerequisites

EQ2310 Digital communications

Textbook

U. Madhow: "Fundamentals of Digital Communications"

Examination

Written examination, 6.0 credits, grade scale: A, B, C, D, E, FX, F

Requirements for final grade Written examination. 6 cr

Offered by EES/Communication Theory

Examiner

Ming Xiao (mingx@kth.se)

Teaching Assistant

Sahar Imtiaz: sahari@kth.se

Teachers

Feedback News