Foundations in Digital Communications

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

The course provides the theoretical background of the methods and principles used in modern digital communication systems. Detection and modulation theoretic aspects are the main focus, i.e., a comprehensive study of hypothesis testing, Gaussian stochastic processes, concept of sufficient statistics and matched filters. The emphasis is to provide a rigorous mathematical framework, optimization criteria, and models which are suitable for digital communication problems. Further, problem solving skills in related topics should be trained. The intention is to deepen existing knowledge on digital communication rather than to broaden. "This course is absolutely relevant for any student aiming to do research in communications" (cited from Course Feedback 2012)

Teachers

No activity in the past month. Go to News feed to see older activity

Feedback News