Introduction to Research Methods in Technology and Learning

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

The course is mandatory for doctoral students at the Department of Learning in Engineering Sciences. It runs over 1,5 semester and is offered every second year. Next course offering start Aug/Sep 2023.

It is strongly recommended that doctoral students who join the course have previous experience of, or interest in conducting research in the area of Technology and Learning.

Course information: KTH | FLF3011

-----------------------------------------

Kursen är obligatorisk för doktorander på institutionen för lärande, löper över 1,5 termin och erbjuds vartannat år. Nästa kursstart är hösten 2023.

Det rekommenderas starkt att doktorander som går kursen har tidigare erfarenhet, eller intresse av att i framtiden beforska fenomen som innefattas i fältet Teknik och Lärande.

Teachers

Feedback News