ECO2logy

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Welcome to ECO2logy: Ecology and economy in vehicle design!

The aim of this course is to provide an awareness of both the challenges and opportunities involved in sustainable vehicle design. This is done by adopting global-, societal- and agent-level perspectives. The course consists of preparatory reading, lectures, group discussions, workshops and assignments.

The course will be offered in Period 2 of Autumn Term 2019. Three days lectures and workshop activities will be held on 2-4 December 2019. For more information see the Course PM or contact ciaran@kth.se.

This course is offered by the Centre for ECO2 Vehicle Design at KTH.

Teachers

No activity in the past month. Go to News feed to see older activity

Feedback News