Digital Electronics

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till kursen i Digitalteknik!

Kursen är obligatorisk för alla högskoleingenjörsprogram vid Skolan för Teknik och Hälsa (STH), men öppen för alla övriga KTH-studenter också. Den har inga förkunskapskrav utom de allmänna för att bli antagen som student på ett program vid KTH. Kursen består av ett antal föreläsningar och övningar, tre obligatoriska laborationer samt ett laborativt prov och en skriftlig tentamen.

Teachers

Feedback News