Project Course in Electrical Engineering

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till kurswebben!

Kursens mål är att ge studenten möjlighet att tillämpa och fördjupa kunskaper inom det elektrotekniska området i ett projektarbete. Projektet skall ge studenten fortsatt träning i att genomföra ett självständigt större projektarbete inom något av områdena elkraftteknik, telekommunikation och datornätverk och elektronik.

Viktigt!

Kursmaterialet kommer att finnas på KTHs lärplattform, Canvas. Du får en inbjudan till denna när du registrerar dig på kursen. Om du är kursregistrerad eller omregistrerad och inte kommer åt materialet på Canvas så skall du skicka e-post till it-support@kth.se
Om du inte är registrerad på kursen så får du ta kontakt med din studievägledare.

Länk till KTH Canvas - https://kth.instructure.com/

Teachers

Feedback News