Project Course in Electrical Engineering

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Välkommen till kurswebben!

Kursens mål är att ge studenten möjlighet att tillämpa och fördjupa kunskaper inom det elektrotekniska området i ett projektarbete. Projektet skall ge studenten fortsatt träning i att genomföra ett självständigt större projektarbete inom något av områdena elkraftteknik, telekommunikation och datornätverk och elektronik.

Viktigt!

Kursmaterialet kommer att finnas på KTHs lärplattform, Canvas. Du får en inbjudan till denna när du registrerar dig på kursen. Om du är kursregistrerad eller omregistrerad och inte kommer åt materialet på Canvas så skall du skicka e-post till it-support@kth.se
Om du inte är registrerad på kursen så får du ta kontakt med din studievägledare.

Länk till KTH Canvas - https://kth.instructure.com/

Teachers

Feedback News