Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

KS1

FyI_KS1_230220.pdf

FYI_KS1_221003.pdf

FyI_KS1_220221.pdf (Skrivfel i lösningen till uppgift 5 rättat 221003)

FyI_KS1_211004.pdf

Fy1_KS1_210222

Teacher Staffan Linnaeus created page 15 September 2015

Teacher Staffan Linnaeus changed the permissions 27 May 2019

Kan därmed läsas av studenter och ändras av lärare.

Teacher Staffan Linnaeus changed the permissions 9 October 2019

Kan därmed läsas av alla och ändras av lärare.