Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 35 2016 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 29 aug 08:00-10:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T54
Mon 29 aug 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T54
Mon 29 aug 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T53
Tue 30 aug 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T63
Tue 30 aug 15:00-17:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T55
Wed 31 aug 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T63
Thu 1 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T63
Fri 2 sep 08:00-10:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T55
Week 36 2016 Show in My Schedule
Tue 6 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T1
Tue 6 sep 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T55
Wed 7 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T52
Wed 7 sep 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T52
Thu 8 sep 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T55
Thu 8 sep 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T53
Thu 8 sep 15:00-17:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T54
Week 37 2016 Show in My Schedule
Mon 12 sep 08:00-10:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T55
Mon 12 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T51
Mon 12 sep 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T53
Tue 13 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T55
Wed 14 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T54
Wed 14 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T51
Wed 14 sep 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T54
Wed 14 sep 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T52
Thu 15 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T54
Week 38 2016 Show in My Schedule
Mon 19 sep 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T1
Mon 19 sep 15:00-17:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T54
Tue 20 sep 15:00-17:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T55
Tue 20 sep 15:00-17:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T51
Wed 21 sep 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T53
Thu 22 sep 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T3
Fri 23 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T51
Fri 23 sep 15:00-17:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T54
Week 39 2016 Show in My Schedule
Mon 26 sep 15:00-17:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T55
Tue 27 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T53
Tue 27 sep 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T51
Tue 27 sep 15:00-17:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T53
Wed 28 sep 15:00-17:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T53
Thu 29 sep 08:00-10:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T53
Thu 29 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T53
Thu 29 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T63
Thu 29 sep 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T51
Fri 30 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T53
Week 40 2016 Show in My Schedule
Mon 3 oct 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T4
Mon 3 oct 15:00-17:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T53
Tue 4 oct 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T55
Wed 5 oct 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T54
Wed 5 oct 15:00-17:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T54
Wed 5 oct 15:00-17:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T53
Thu 6 oct 08:00-10:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T53
Thu 6 oct 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T52
Fri 7 oct 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T63
Week 41 2016 Show in My Schedule
Mon 10 oct 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T63
Tue 11 oct 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T51
Tue 11 oct 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T53
Wed 12 oct 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T54
Wed 12 oct 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T54
Thu 13 oct 08:00-10:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T53
Thu 13 oct 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T52
Thu 13 oct 15:00-17:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T53
Week 43 2016 Show in My Schedule
Wed 26 oct 08:00-12:00 Tentamen
HT 2016
Examination Teachers: Niclas Hjelm, Jonas Stenholm
Location: T51, T52, T53, T54
Week 44 2016 Show in My Schedule
Mon 31 oct 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Inge Jovik
Location: T52
Mon 31 oct 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T52
Tue 1 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Inge Jovik
Location: T54
Tue 1 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T63
Wed 2 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T53
Thu 3 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Inge Jovik
Location: T54
Fri 4 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Inge Jovik
Location: T52
Week 45 2016 Show in My Schedule
Mon 7 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Inge Jovik
Location: T55
Mon 7 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T53
Tue 8 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T54
Tue 8 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Inge Jovik
Location: T53
Wed 9 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Inge Jovik
Location: T61
Wed 9 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T53
Fri 11 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T63
Fri 11 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Inge Jovik
Location: T51
Week 46 2016 Show in My Schedule
Mon 14 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T55
Mon 14 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Inge Jovik
Location: T53
Tue 15 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Inge Jovik
Location: T63
Tue 15 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T63
Thu 17 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T53
Thu 17 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Inge Jovik
Location: T52
Fri 18 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Inge Jovik
Location: T63
Fri 18 nov 15:00-17:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T54
Week 47 2016 Show in My Schedule
Mon 21 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Inge Jovik
Location: T51
Tue 22 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T54
Wed 23 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T52
Wed 23 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Inge Jovik
Location: T55
Thu 24 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Inge Jovik
Location: T55
Thu 24 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T55
Fri 25 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Inge Jovik
Location: T63
Fri 25 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T52
Week 48 2016 Show in My Schedule
Mon 28 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Inge Jovik
Location: T55
Mon 28 nov 15:00-17:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T54
Wed 30 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T52
Wed 30 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Inge Jovik
Location: T55
Thu 1 dec 08:00-10:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T53
Thu 1 dec 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Inge Jovik
Location: T52
Fri 2 dec 08:00-10:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Inge Jovik
Location: T53
Fri 2 dec 13:00-15:00 FX-komplettering
HT 2016
FX-komplettering Teachers: Niclas Hjelm, Stefan Eriksson, Inge Jovik
Location: T55
Fri 2 dec 15:00-17:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T54
Week 49 2016 Show in My Schedule
Mon 5 dec 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T52
Mon 5 dec 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Inge Jovik
Location: T55
Wed 7 dec 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Inge Jovik
Location: T52
Wed 7 dec 15:00-17:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T55
Thu 8 dec 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Inge Jovik
Location: T55
Thu 8 dec 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T54
Fri 9 dec 08:00-10:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Inge Jovik
Location: T54
Fri 9 dec 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T52
Week 50 2016 Show in My Schedule
Mon 12 dec 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T52
Mon 12 dec 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Inge Jovik
Location: T54
Tue 13 dec 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Inge Jovik
Location: T52
Tue 13 dec 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T52
Wed 14 dec 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Inge Jovik
Location: T52
Wed 14 dec 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T55
Thu 15 dec 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T54
Feedback News