Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

Week 35 2016 Show in My Schedule

New courses

The schedule may change

  • Notices will only be sent out for changes made 3 days before the course starts and onwards
  • Before the start of the course, go into My schedule / the courses schedule (or where you made the schema export) to check for any changes

Is something wrong with the schedule?

Mon 29 aug 08:00-10:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: FL-5302
Mon 29 aug 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: FL-5301
Mon 29 aug 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: FL-5302
Tue 30 aug 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Tue 30 aug 15:00-17:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: FL-5303
Wed 31 aug 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Thu 1 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Fri 2 sep 08:00-10:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: FL-5303
Week 36 2016 Show in My Schedule
Tue 6 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Tue 6 sep 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: FL-5303
Wed 7 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: FL-5002
Wed 7 sep 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: FL-5002
Thu 8 sep 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Thu 8 sep 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: FL-5301
Thu 8 sep 15:00-17:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: FL-5302
Week 37 2016 Show in My Schedule
Mon 12 sep 08:00-10:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: FL-5303
Mon 12 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: FL-5001
Mon 12 sep 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: FL-5301
Tue 13 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Wed 14 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Wed 14 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Wed 14 sep 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Wed 14 sep 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Thu 15 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Week 38 2016 Show in My Schedule
Mon 19 sep 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Mon 19 sep 15:00-17:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Tue 20 sep 15:00-17:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Tue 20 sep 15:00-17:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Wed 21 sep 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T53 (Hertzsalen)
Thu 22 sep 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T3 (Meitnersalen)
Fri 23 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Fri 23 sep 15:00-17:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Week 39 2016 Show in My Schedule
Mon 26 sep 15:00-17:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Tue 27 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T53 (Hertzsalen)
Tue 27 sep 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Tue 27 sep 15:00-17:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T53 (Hertzsalen)
Wed 28 sep 15:00-17:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T53 (Hertzsalen)
Thu 29 sep 08:00-10:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T53 (Hertzsalen)
Thu 29 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Thu 29 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T53 (Hertzsalen)
Thu 29 sep 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Fri 30 sep 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T53 (Hertzsalen)
Week 40 2016 Show in My Schedule
Mon 3 oct 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T4 (Curiesalen)
Mon 3 oct 15:00-17:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T53 (Hertzsalen)
Tue 4 oct 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Wed 5 oct 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Wed 5 oct 15:00-17:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T53 (Hertzsalen)
Wed 5 oct 15:00-17:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Thu 6 oct 08:00-10:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T53 (Hertzsalen)
Thu 6 oct 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Fri 7 oct 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Week 41 2016 Show in My Schedule
Mon 10 oct 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Tue 11 oct 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Tue 11 oct 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T53 (Hertzsalen)
Wed 12 oct 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Wed 12 oct 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Thu 13 oct 08:00-10:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Location: T53 (Hertzsalen)
Thu 13 oct 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Jonas Stenholm
Thu 13 oct 15:00-17:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Niclas Hjelm
Location: T53 (Hertzsalen)
Week 43 2016 Show in My Schedule
Wed 26 oct 08:00-12:00 Tentamen
HT 2016
Examination Teachers: Niclas Hjelm, Jonas Stenholm
Week 44 2016 Show in My Schedule
Mon 31 oct 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Inge Jovik
Mon 31 oct 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Tue 1 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Inge Jovik
Tue 1 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Wed 2 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T53 (Hertzsalen)
Thu 3 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Inge Jovik
Fri 4 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Inge Jovik
Week 45 2016 Show in My Schedule
Mon 7 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Inge Jovik
Mon 7 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T53 (Hertzsalen)
Tue 8 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Tue 8 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Inge Jovik
Location: T53 (Hertzsalen)
Wed 9 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Inge Jovik
Location: T61
Wed 9 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T53 (Hertzsalen)
Fri 11 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Inge Jovik
Fri 11 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Week 46 2016 Show in My Schedule
Mon 14 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Inge Jovik
Location: T53 (Hertzsalen)
Mon 14 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Tue 15 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Inge Jovik
Tue 15 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Thu 17 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T53 (Hertzsalen)
Thu 17 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Inge Jovik
Fri 18 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Inge Jovik
Fri 18 nov 15:00-17:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Week 47 2016 Show in My Schedule
Mon 21 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Inge Jovik
Tue 22 nov 08:00-10:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Wed 23 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Inge Jovik
Wed 23 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Thu 24 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Inge Jovik
Thu 24 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Fri 25 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Inge Jovik
Fri 25 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Week 48 2016 Show in My Schedule
Mon 28 nov 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Inge Jovik
Mon 28 nov 15:00-17:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Wed 30 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Inge Jovik
Wed 30 nov 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Thu 1 dec 08:00-10:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Location: T53 (Hertzsalen)
Thu 1 dec 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Inge Jovik
Fri 2 dec 08:00-10:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Inge Jovik
Location: T53 (Hertzsalen)
Fri 2 dec 13:00-15:00 FX-komplettering
HT 2016
FX-komplettering Teachers: Niclas Hjelm, Stefan Eriksson, Inge Jovik
Fri 2 dec 15:00-17:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Week 49 2016 Show in My Schedule
Mon 5 dec 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Inge Jovik
Mon 5 dec 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Wed 7 dec 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Inge Jovik
Wed 7 dec 15:00-17:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Thu 8 dec 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Inge Jovik
Thu 8 dec 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Fri 9 dec 08:00-10:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Inge Jovik
Fri 9 dec 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Week 50 2016 Show in My Schedule
Mon 12 dec 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Mon 12 dec 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Inge Jovik
Tue 13 dec 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Inge Jovik
Tue 13 dec 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Wed 14 dec 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Inge Jovik
Wed 14 dec 13:00-15:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Thu 15 dec 10:00-12:00 Lektion
HT 2016
Lesson Teachers: Stefan Eriksson
Week 2 2017 Show in My Schedule
Fri 13 jan 08:00-12:00 Tentamen
HT 2016
Examination Teachers: Stefan Eriksson, Inge Jovik
Feedback News