News feed

Innehåll visas utifrån dina val

Om du inte hittar någon sida, schemahändelse eller nyhet på din kurswebb kan det bero på att du inte ser den kursomgången/gruppen inom kursen som innehållet tillhör.

Veta mer om din kurswebb

Din kurswebb är sidorna för en kurs du prenumererar på. Du väljer sedan vilka omgångar/grupper inom kursen du vill ha information från. Är du registrerad på en kursomgång sköts prenumeration och val av kursomgäng automatiskt åt dig. Vill du ändra något av detta gör du det under Mina inställningar.

När du är inloggad på din kurswebb ser du:
  • Kursöversikt, nyheter och schema med information som är filtrerat utifrån dina valda omgångar/grupper inom kursen
  • Allmänna sidor för hela kursen
  • Kurswikin som är sidor som alla, lärare och studenter, kan skapa och redigera
  • Sidor som hör till de omgångar/grupper inom kursen du valt eller som valts för dig

Log in to your course web

You are not logged in KTH, so we cannot customize the content.

In the News feed, you find updates for pages, schedule and posts from teachers (when aimed also at earlier registered students).

November 2016
Scheduling staff created event 18 March 2016
Scheduling staff removed the event 2 September 2016

Scheduling staff restored the event from the trash can. 2 September 2016

Scheduling staff edited 13 September 2016

FL-5002T52 (Jean Pictetsalen)

Scheduling staff edited 14 October 2016

[{u'user_idname': u'_HLF_tbbengtInge Jovik', u'user_nameid': u'Bengt Anderssonu1fl2sex', u'user_acronym': u'tbbengtjovik'}]

Scheduling staff edited 9 November 2016

TorOnsdag 109 november 2016 kl 13:00 - 15:00

T52 (Jean Pictetsalen)61

Scheduling staff edited 29 May 2020

T610965ce9d-78db-49b6-b339-78873567c68c

 
October 2016
Scheduling staff created event 18 March 2016
Scheduling staff removed the event 2 September 2016

Scheduling staff restored the event from the trash can. 2 September 2016

Scheduling staff edited 13 September 2016

FL-5001T51 (Henri Dunantsalen)

Scheduling staff edited 14 October 2016

[{u'user_idname': u'_HLF_tbbengtInge Jovik', u'user_nameid': u'Bengt Anderssonu1fl2sex', u'user_acronym': u'tbbengtjovik'}]

Scheduling staff edited 27 October 2016

T51 (Henri Dunant63 (Theorellsalen)

Scheduling staff edited 29 May 2020

T63 (Theorellsalen)d836dc1d-f934-485f-8d72-d44b91f66817

 
Scheduling staff created event 3 May 2016
Scheduling staff removed the event 2 September 2016

Scheduling staff restored the event from the trash can. 2 September 2016

Scheduling staff edited 13 September 2016

FL-5303T55 (Brånemarksalen)

Scheduling staff edited 14 October 2016

[{u'user_id': u'u1cz964q', u'user_name': u'Niclas Hjelm', u'user_id': u'u1cz964q', 'user_acronym': u'niclash'}, {u'user_id': u'u1jn8fbw', u'user_name': u'Stefan Eriksson', u'user_id': u'u1jn8fbw', 'user_acronym': u'stefaner'}, {u'user_idname': u'_HLF_tbbengtInge Jovik', u'user_nameid': u'Bengt Anderssonu1fl2sex', u'user_acronym': u'tbbengtjovik'}]

Scheduling staff edited 24 October 2016

Fredag 25 nov december 2016 kl 13:00 - 15:00

Scheduling staff edited 29 May 2020

T55 (Brånemarksalen)7daac83d-88f5-4523-bd6d-e208efa91a22

 
Scheduling staff created event 18 March 2016
Scheduling staff removed the event 2 September 2016

Scheduling staff restored the event from the trash can. 2 September 2016

Scheduling staff edited 13 September 2016

FL-5002T52 (Jean Pictetsalen)

Scheduling staff edited 5 October 2016

T52 (Jean Pictet63 (Theorellsalen)

Scheduling staff edited 14 October 2016

[{u'user_idname': u'_HLF_tbbengtInge Jovik', u'user_nameid': u'Bengt Anderssonu1fl2sex', u'user_acronym': u'tbbengtjovik'}]

Scheduling staff edited 29 May 2020

T63 (Theorellsalen)d836dc1d-f934-485f-8d72-d44b91f66817

 
Scheduling staff created event 23 March 2016
Scheduling staff removed the event 2 September 2016

Scheduling staff restored the event from the trash can. 2 September 2016

Scheduling staff edited 13 September 2016

FL-5001, FL-5002, FL-5301, FL-5302T51 (Henri Dunantsalen), T52 (Jean Pictetsalen), T53 (Hertzsalen), T54 (Elmqvistsalen)

Scheduling staff edited 5 October 2016

T51 (Henri Dunantsalen), T52 (Jean Pictet3 (Meitnersalen), T53 (Hertzsalen), T54 (Elmqvistsalen), T63 (Theorellsalen)

Scheduling staff edited 14 October 2016

[{u'user_id': u'u1jn8fbw', u'user_name': u'Stefan Eriksson', u'user_id': u'u1jn8fbw', 'user_acronym': u'stefaner'}, {u'user_idname': u'_HLF_tbbengtInge Jovik', u'user_nameid': u'Bengt Anderssonu1fl2sex', u'user_acronym': u'tbbengtjovik'}]

Scheduling staff removed the event 29 May 2020
 
September 2016
Scheduling staff created event 6 September 2016
Scheduling staff edited 16 September 2016

T52 (Jean Pictetsalen)

Scheduling staff edited 16 September 2016

Sal 4X, Alfred Nobels allé 8 - OBS!!! Sal 4X på Alfred Nobels allé 8, plan 4.

Scheduling staff edited 30 September 2016

T51 (Henri Dunantsalen)

Sal 4X, Alfred Nobels allé 8 - OBS!!! Sal 4X på Alfred Nobels allé 8, plan 4.

Scheduling staff edited 29 May 2020

T51 (Henri Dunantsalen)29d17550-b3cd-4b30-a3f2-699e6caef6d8

 
Scheduling staff created event 18 March 2016
Scheduling staff removed the event 2 September 2016

Scheduling staff restored the event from the trash can. 2 September 2016

Scheduling staff edited 13 September 2016

FL-5001T51 (Henri Dunantsalen)

Scheduling staff edited 28 September 2016

T514 (Henri DunanElmqvistsalen)

Scheduling staff edited 14 October 2016

[{u'user_idname': u'_HLF_tbbengtInge Jovik', u'user_nameid': u'Bengt Anderssonu1fl2sex', u'user_acronym': u'tbbengtjovik'}]

Scheduling staff edited 29 May 2020

T54 (Elmqvistsalen)f6aacc7e-ab26-47f9-a9dd-9cd692fac925

 
Scheduling staff created event 23 March 2016
Scheduling staff removed the event 2 September 2016

Scheduling staff restored the event from the trash can. 2 September 2016

Scheduling staff edited 13 September 2016

FL-5002T52 (Jean Pictetsalen)

Scheduling staff edited 26 September 2016

T52 (Jean Pictet63 (Theorellsalen)

Scheduling staff edited 29 May 2020

T63 (Theorellsalen)d836dc1d-f934-485f-8d72-d44b91f66817

 
Scheduling staff created event 18 March 2016
Scheduling staff removed the event 2 September 2016

Scheduling staff restored the event from the trash can. 2 September 2016

Scheduling staff edited 13 September 2016

FL-5002T52 (Jean Pictetsalen)

Scheduling staff edited 26 September 2016

T52 (Jean Pictet63 (Theorellsalen)

Scheduling staff edited 14 October 2016

[{u'user_idname': u'_HLF_tbbengtInge Jovik', u'user_nameid': u'Bengt Anderssonu1fl2sex', u'user_acronym': u'tbbengtjovik'}]

Scheduling staff edited 29 May 2020

T63 (Theorellsalen)d836dc1d-f934-485f-8d72-d44b91f66817

 
Scheduling staff created event 23 March 2016
Scheduling staff removed the event 2 September 2016

Scheduling staff restored the event from the trash can. 2 September 2016

Scheduling staff edited 13 September 2016

FL-5002T52 (Jean Pictetsalen)

Scheduling staff edited 26 September 2016

T52 (Jean Pictet63 (Theorellsalen)

Scheduling staff edited 29 May 2020

T63 (Theorellsalen)d836dc1d-f934-485f-8d72-d44b91f66817

 
Feedback News